Liiketoiminta koiran vuosissa

Juuso Saukkonen – LLT17SM

Aswath Damodaran puhui yhtiöiden elinkaarien muutoksista. Puhe sisälsi mielenkiintoisia kantoja, Nokian esimerkki oli opettavainen esimerkki teknologiayhtiöiden elinkaarien tiivistymisestä. Monelle alan toimijalle halu pitkittää yhtiössä totuttuja toiminnan menetelmiä, vaikka se ei ole enää asemassa sen tekemiselle. Puheen aikana merkittävään asemaan mainittiin myös Tesla. Kysymykseen nousi yhtiöiden kyky ja halu vaihtaa johtoaan niiden edetessä elinkaarellaan. Strategian kannalta on tärkeää hahmottaa yrityksen asema sujuvan kehityksen kannalta. Yhtiö, joka ei käyttäydy ikänsä mukaisesti, vähentää arvoa.

Teknologiayhtiölle tiivistynyt elinkaari voi tarkoittaa lyhyelläkin välillä johdon vaihtoja. Puhuja asetti kyseenalaiseksi Elon Muskin pätevyyden Teslan johtajaksi, arvioiden hänen kykyään muuntautua kypsyvän yhtiön mukana. Voiko ja haluaako kunnianhimoinen Musk muuttaa omaa toimintaansa ja muuntamaan hurjat lupaukset ja temput johdonmukaiseksi liiketoiminnaksi?

Ajateltavaksi jäi brändien kannalta mahdollisesti hyvinkin merkittävät lyhyen aikavälin muutokset elinkaaren tiivistyessä. Nokia ja BlackBerry ovat brändejä, jotka menettivät asemansa, teknologiayhtiöille sittemmin tavallaan ominaiseksi vakiintuneella tavalla. Markkinoinnin asema mukautuu osallisuudellaan teknologian liiketoimintaan sen mukana. Myös markkinoinnin opiskelijalle se varmasti merkitsee monien brändien nopeampia muutoksia, nopeampaa muutoksiin sopeutumista ja jännittävämpiä hetkiä.

Perikato voi kohdata edellisien onnistumisien jälkeen nopeasti. Onnistunut markkinointi voi tuoda ratkaisevan muutoksen. Tai ainakin kunnes Amazon päättää ryhtyä samalle alalle, Damodaran todennäköisesti toteaisi.

Amazonin aiheuttama häiriö ei ehkä ole mittakaavaltaan samankaltainen Suomessa, mutta jopa puhuja ei osannut varmasti sanoa, missä Amazon elinkaarellaan sijaitsee. Mutta varmaa on se, että alasta riippumatta et halua sen joutuvan Amazonin koiteltavaksi. Nykytilanteessa paras keino on puhujan mukaan kääntyä luojansa puoleen Amazonilta varjeltumiseksi. Pohdittavaksi jää, miten Amazonin kaltaiseen ilmiöön tulisi suhtautua. Se varmaan opitaan aikanaan.

Muita omaa elämäni saatuja oivalluksia NBF:stä olivat henkilökohtaisen suoriutumisen keinot. Itsensä johtamisen merkitys oli asiana minulle uusi, ja valmentamisen metodit vieraita. Hintsa Performancen puhuja, sekä esitelmistä opittu asia oli erityisen huomiota herättäviä. Oman rytminsä löytäminen, optimoinnin huomioiminen maksimoinnin sijasta sekä stressin tuottama tappio. Huippusuorittamisen ydin on oman “huippunsa” tunnistaminen, ja siihen keskittyminen sekä ajoittaminen. Palautumisen tarve vaikkei sitä itse välttämättä huomaa.

Sisäinen hyvinvointi ja sisältä lähtevä muutos olivat omat henkilökohtaiset “oivallukset” joita NBF minulle tarjosi.

Bookmark the permalink.