Nordic Business Forum

Sonja Karppinen – LLT17SH

Osallistuin ensimmäistä kertaa Nordic Business Forum livestream -tapahtumaan. Odotuksena oli mielenkiintoiset kaksi päivää, joskin hieman puuduttavan pitkiä sellaisia. Kaikkien hyvien puhujien keskeltä mieleen jäi lopulta vahvimmin Andrew McAfee puheenvuoro tekoälystä. Puheen aiheena oli, miksi me ihmiset vieläkin aliarvioimme tekoälyä?

McAfee aloitti puhumalla yrittäjyydestä. Hänen mukaansa yrittäjyys on kasvanut mielettömästi jopa 10 vuodessa. Seuraavaa 10 vuotta ei pysty ennustamaan, mutta voimme arvailla millaista työelämä tulee siinä vaiheessa olemaan. Taloudessa, kaupankäynnissä ja yrityselämässä ei kuitenkaan pelkästään ennusteta vaan suunnitelmat ovat jo useamman, jopa 3-5 vuoden päähän selvillä. Yrityksellä on tietty ajatus ja suunta, minne se on menossa ja mitä se tavoittelee. McAfee pohti myös, voiko yksi henkilö pystyä muuttamaan yrityksen suuntaa?

Usein ei riitä, että yksi innovatiivinen työntekijä olisi valmis kokeilemaan uutta ja siirtymään seuraavalle tasolle. Toimitusjohtajan tehtävä onkin myös rohkaista työntekijöitä, jotta yritys voi kehittyä. Tärkeää on myös asenne, teki työtänsä millä yrityksen organisaatio tasolla tahansa. Liika ylpeys omasta työstä ei ole hyvästä, sillä ylpeä ihminen ei ole valmis vastaanottamaan ideoita kehittääkseen työtään. Jos haluamme tekoälyn kehittyvän ja helpottavan entisestään elämää, täytyy ihmisten jakaa rohkeasti tietoa ja ideoida yhdessä, sekä ottaa tietoa ja ideoita vastaan avoimesti.

Andrew McAfee totesi yrittäjyydestä myös, että ihmisen täytyy olla naiivi, jotta hän uskaltaa yrittää. Ehkä siksi nuoret ihmiset ovat usein rohkeita lähtemään yrittäjyyden tielle eikä liika realistisuus estä yrittämästä ja laittamasta panoksia korkealle. Esimerkiksi 1600 -luvulla ei ollut tietoa yrittäjyydestä, vaan tulevaisuus nähtiin positiivisena. Nykyään ymmärretään, että eletään maapallon äärirajoilla, mutta juurikin yrittäjät ja innovaatiot ovat keino parantaa tilannetta.

Myös tässä puheenvuorossa otettiin esille tekoälyä usein kritisoiva kysymys. Viekö tekoäly työpaikat? McAfee mukaan jo historiassa on voitu nähdä, miten koneilla korvattiin fyysisesti rankkoja töitä. Ihmiset eivät silti jääneet työttömäksi vaan työnkuva muuttui ja uusia töitä syntyi kaupungeissa. Kuitenkin jotkut ammattiryhmät ovat enemmän uhan alla kuin toiset. Puheenvuorossa nostettiin esillä anonyymisti ohjautuvat kulkuneuvot ja niitten vaikutus logistiikka-alalla työskenteleviin kuten rekkakuskeihin. McAfee mukaan Amerikassa

rekkakuskit voivat olla tulevaisuudessa katoava ammattiryhmä, mutta Suomen olosuhteissa puurekkaa ajavan tuskin tarvitsee pelätä työn menetystä. Suomessa välimatkat eivät ole kovinkaan pitkiä ja junien lisäksi rekoilla kuljetetaan jatkuvasti tavaraa ja raaka-aineita ympäri maata. Voisiko tekoälyä hyödyntämällä kuitenkin helpottaa myös n. 16 tuntista työpäivää tekevien rekkakuskien työtä? Toivottavasti.

Tekoäly ei kuitenkaan koske vain yrityksiä tai niitten työntekijöitä. Tekoälyä on jo nyt joka paikassa ja me kaikki olemme mukana tekoälyn algoritmeissa, halusimme sitä tai emme. Dataa kerätään kaikesta mitä teemme tietokoneilla, puhelimilla ja muilla laitteilla sekä toiminnastamme, kuten asioinnista kaupassa ja jopa ostoksistamme. Tällä hetkellä algoritmit tuntuvat olevan kasvava trendi ja tekoälyä kehitetään ja tuodaan koko ajan enemmän esille ja tarjolle. Kuitenkin esiin nousee kysymys, onko tekoäly vain 2010 – luvun hype vai pysyvä muutos ja apu elämään?

Nordic Business Forum 2018 herätti paljon kysymyksiä mieleen, mutta myös vastasi moneen kysymykseen. Esimerkiksi puheenvuoro intro- ja ekstroverteistä oli erittäin mielenkiintoinen. Koen itseni hieman enemmän ekstrovertiksi ja Susan Cainin esittämät ajatukset persoonallisuustyyppien reagoimisesta eri tilanteisiin antoi avaimia ymmärtää omaa sekä läheisten käyttäytymistä hieman paremmin. Kuunneltuani myös lähes kolme tuntia huippusuorituksista ja niiden saavuttamisesta, päätin alkaa panostamaan yöuniini. Nukkuminen ja lepo nostettiinkin jokaisessa huippusuorituksia koskevassa tai sivuavassa puheenvuorossa esiin tärkeänä tekijänä. Ja jos kuukausi sitten tekoäly tarkoitti minulle vain robotteja ja puhelimeni Siri -toimintoa, niin nyt silmäni ovat viimeistään avautuneet sille, miten paljon tekoälyä ympärilläni on jo käytössä.

Bookmark the permalink.