Optimise, Don’t maximise

Milla Karvonen – LLT17SM

Nordic Business Forumissa mielenkiintoisin aihe oli huippusuoritus. Oli mielenkiintoista kuulla aiheesta ja se herätti ajatuksia, varsinkin se miten ihmiset ovat riippuvaisia elektroniikkalaitteista ja sellainen on lähes koko ajan käytössä arkipäivissämme. Esimerkiksi vaikka puhelinta ei koko ajan konkreettisesti käyttäisi, niin se todennäköisesti on jossain lähellä ja siihen saapuvaan ilmoitukseen reagoidaan välittömästi. Jatkuva elektroniikan käyttökin voi lisätä stressiä ja siksi varsinkin työpuhelin olisi hyvä olla kiinni tai poissa näkyvistä vapaa-ajalla. Tällöin saisi levättyä eikä oltaisi aina ns. ”on” tilassa.

Noin 25 minuutin työskentelyn jälkeen kannattaisi pitää 5 minuutin tauko, jotta jaksaminen olisi huipussaan. Tauot ja itsestään huolehtiminen kaikin tavoin on tärkeää, sillä ihmiset eivät voi toimia kuten koneet. Taukoja pitäisi olla kolmenlaisia: aktiivisia ja sosiaalisia sekä taukoja ulkoilmassa.Yöunien tärkeys on myös mittaamaton jaksamisen kannalta. Mietitään tilannetta, jossa koko suuren työpaikan henkilöstö on nukkunut todella huonosti edellisen yön aikana ja kaikkien työpanos on vain 50% normaalista työpanoksesta. Käytännössä puolet päivän tehtävistä jää tekemättä tai ne tehdään huolimattomasti. Esimerkki on erittäin kärjistetty, mutta pointtina on korostaa jokaisen työntekijän tärkeyttä ja sitä, että ei voi ajatella jonkun muun tekevän enemmän töitä, kuin itse tekee.  Huippusuorituksen saavuttaminen on mahdotonta ilman tätä kaikkea.

Stressin hallitseminen on myös tärkeä, vaikkakin vaikea kyky. Harvoin sitä pystyy estämään tai hallitsemaan täysin, mutta se on hyvä tiedostaa. James Hewitt mittasi puheensa aikana keskittymistään sekä stressiä päässä olevan laitteen avulla. Keskittyminen oli hyvin epätasainen ja stressi korkea sekä tasainen, mutta sitä ei esityksestä huomannut, joten hän luultavasti osaa hyvin hallita stressiä.

Itsensä vertailu muihin on myös erittäin huomattava tapa heikentää omaa työpanostaan. Hewitt käytti puheessaan tässä esimerkkinä erästä henkilöä, joka pyöräili kilpaa. Hän sai paljon huonompia tuloksia, kun yritti seurata muiden rytmiä. Heti kun hän otti itselleen sopivia taukoja ja löysi oman rytminsä, hänen suorituksensa paranivat huomattavasti.

Vaikka joku toinen jaksaisi hoitaa usean tehtävän yhtä aikaa mallikkaasti ilman ongelmia, ei tarkoita, että sinunkin olisi pakko jaksaa. Kaikki ihmiset ovat erilaisia ja heidän työskentelytapansakin on, jokainen hoitaa työt parhaalla mahdollisella tavallaan. On hyvä osata optimoida tehtävät hyvin mieluummin kuin maksimoida.

Omia pohdintoja Nordic Business Forumista

Nordic Business Forum antoi monenlaisia näkökulmia erilaisiin asioihin, mutta mitä itseeni tulee, niin ainakin voisin vähentää itseni vertailua muihin. Koulussa helposti miettii, kun toinen opiskelija vastaa tehtävään ensin ja hänellä on loistava vastaus. Silloin herää itselle kysymys: Kehtaanko itse enää sanoa mitään? vaikka tehtävässä ei olisi vääriä vastauksia. Tällaisissa tilanteissa pitäisi ajatella kaikkea uuden oppimisena, eikä epäonnistumisena.

Olen myös erittäin aktiivinen elektroniikan, eteenkin älypuhelimen käyttäjä, jonka vähentäminen varmasti auttaisi arjessa. Esimerkiksi koulutehtävien teon ajaksi laittaisi puhelimen äänettömälle ja poissa näkyvistä. Luultavasti tehtävät tulisi nopeammin valmiiksi ja vapaa-aikaa olisi enemmän.

Minulla on myös tapana haalia paljon tehtäviä itselleni joka puolelta tai sopia tapaamisia ystävieni kanssa päivittäin. Täytyisi delegoida asioita selkeämmin, että kaikki tehtävät, harrastukset ja muu vapaa-aika olisivat hyvin balanssissa keskenään ja stressiä ei kertyisi turhista asioista. Mielestäni jokaisen minun kaltaisen ihmiseni, joilla on taipumusta tällaiseen, tulisi pitää mielessä tämä tekstin otsikko ”OPTIMISE DON’T MAXIMISE”.

Bookmark the permalink.