Yrityksen arvon kulmakivet

Jussi Korhonen – LLT17SM

Aswath Damodaran puhui Nordic Business Forumissa yrityksen arvon määrittämisestä, sekä sen myyttien ja väärinkäsitysten oikaisemisesta. Hänen sanojensa mukaan yrityksen arvo koostuu yrityksen tarinasta ja numeroista. Numeroilla hän tarkoittaa liiketoiminnan kannattavuuden ja menestyvyyden kertovia numeroita kuten liikevaihtoa ja liikevoittoa, mutta myöskin toimivaa taustajoukkoa yrityksen sisällä. Karkeasti jaettuna ihmiset yrityksen sisällä voidaan jakaa kahteen osaan: numero ihmisiin (taloushallinto, johtajat), ja suulaisiin ihmisiin (myyjät, johtajat).

Mielestäni mielenkiintoisin kohta Damodaranin puheessa oli, kun hän kertoi hyvin esimerkkejä käyttäen yrityksen elinkaaresta. Ensimmäinen vaihe yrityksellä on ”start-up”, jolloin yritys on kuin lapsi, joka ei saa kaikkea haluamaansa heti. Start-up yritys toimii tappiollisesti ja investoinnit ovat suuria. Start-up yrityksen ei tulisi ottaa lainaa vaan pärjätä oman pääoman avuin, mikäli vain suinkin mahdollista. Ylivelkaantumisen vuoksi useimmat start-up yritykset eivät pääse eteenpäin ja heidän elinkaarensa on hyvin lyhyt. Yrityksen elinkaaressa seuraavana vaiheena tulee ”young-growth” – yritys, jota Damodaran kuivaili teiniksi, joka tekee välillä tyhmiä asioita, mutta on potentiaalia kasvaa isoksi yritykseksi. Young-growth- yritys tekee edelleen paljon investointeja, jolloin rahan palaminen on maksimaalista. Tärkeimpänä tehtävänä on päästä markkinoille ja kasvattaa yritystä. Tässä vaiheessa yritys toimii edelleen tappiollisesti.

Kolmannessa ”high-growth” – vaiheessa yrityksen pitäisi alkaa tekemään voittoa, mutta samaan aikaan myös kasvattaa tuotantoa. High-growth- yritys on kuin kovasti työtä tekevät nuori aikuinen, joka pyrkii elämässään nopeasti eteenpäin. Tässä vaiheessa yrityksen on kannattavaa ottaa lainaa toiminnan kehittämiseen, mikäli tarve vaatii. Ensimmäiset osingot voidaan mahdollisesti jakaa. Tässä vaiheessa, kun yritys on päässyt jo hyvään lentoon, tulee seuraava vaihe, joka on nimeltään mature-growth. Tässä vaiheessa yritys kasvattaa vanhojen tuotteiden tuotantoa, sekä kehittelee uusia tuotteita. Lainan määrä kasvaa, koska mature-growth- vaiheen aikana tehtävä kehitystyö vie paljon rahaa. Osinkoja voidaan jakaa tai rahat voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen.

Kun toiminta on saatu hyvälle tasolle, tulee yrityksen elinkaaressa seuraava vaihe: mature stable. Tämän vaiheen aikana yritys ottaa viimeiset kehitysaskeleet ja rahan teko alkaa toden teolla! Demodaranin mukaan tämän vaiheen yritykset ovat kuin pitkän työuran tehneitä vanhempia ihmisiä, joiden on aika korjata hedelmät tekemästään työstä. Tärkeimpinä tehtävinä yrityksillä on tuotannon ja asiakaskunnan vakauttaminen. Tässä vaiheessa yritys saavuttaa tuotannossa ja myynnissä huippunsa, jolloin myös osingot ovat huipussaan.

Viimeisessä vaiheessa yritys toimii edelleen voitollisesti, mutta tuotanto ja myynti ovat kääntyneet laskuun eli toisin sanottuna yritys on menettänyt asemaansa markkinoilla ja on kuolemassa. Tätä vaihetta kutsutaan nimellä ”decline”.

Kolmas mielenkiintoinen ja tärkeä aihe Damodaranin puheessa oli se, että yritysten täytyy toimia ja käyttäytyä heidän ikäänsä sopivalla tavalla. Nuorien yritysten ei tulisi ottaa lainaa ennen young-growth- vaihetta, vaan heidän tulisi selvitä oman pääoman ja sijoitusten avulla alkuun. Lainan ottamisessa piilee riski, joka helposti ajaa yrityksen alas, jos toiminta ei lähdekään liikkeelle suunnitellulla tavalla. Toinen asia, miten yrityksen eivät käyttäydy ikäistensä tasolla ilmenee, siten että mature-growth yrityksen luulevat olevansa nuoria yrityksiä eivätkä näin ollen suostu jakamaan osinkoja. Tämä karkottaa sijoittajat pois. Kolmas ja neljäs asia liittyvät vanhempiin yrityksiin. Ensimmäisenä tulee se, että vanhat yritykset luulevat nuorentua yrityskaupalla. Näin ei kuitenkaan ole, vaikka omistajat olisivatkin uusia. Neljäs asia on jo kuolemassa olevien yritysten tapa ajatella, että he voisivat pelastaa yrityksen uudella yrityksen johdolla tai uudella liiketoimintasuunnitelmalla. Yhteenvetona todettakoon, että yrityksen, jotka eivät käyttäydy ikäistensä tasolla tuhoavat yrityksen arvoa.

Omat oivallukseni NBF:n tiimoilta tulivat työpajoista. Tärkeimpänä oivalluksena pidin Taneli Sutisen ”kaikki kalenterimerkinnät ovat saman arvoisia” – vinkkiä. Sen mukaan kaikki merkinnät kalenterissa ovat yhtä tärkeitä eikä niiden päälle tule sopia mitään muuta. Esimerkiksi perheillallisen päälle ei voi sopia palaveria. Näin aika riittää kaikkeen mihin ajan tuleekin riittää, kuten perheeseen, työhön, omaan aikaan ja lepoon. Jatkossa aion olla tämän asian kanssa huomaavaisempi ja pitää sovituista menoista kiinni niin koulussa, työssä kuin vapaa-ajallakin.

Toisena tärkeänä oivalluksena pidän sitä, kuinka tärkeä osa nykymaailmaa teknologia ja tekoäly ovat. Esityksestä jäi mielikuva, että tulevaisuudessa teknologia ja tekoäly hallitsevat tätä maailmaa ja ilman niitä on jatkossa lähes mahdotonta harjoittaa liiketoimintaa. Helpottavaa oli ainaisen kauhistelun sijaan, kuinka teknologia vie ihmisten työpaikat tieto siitä, että teknologian kehittyminen tuo jopa enemmän uusia työpaikkoja kuin se vie pois.

Kolmantena, mutta ei vähäisimpänä pointtina pidän Taneli Sutisen sanomaa asiaa johtamisesta. Johtaminen on vuorovaikutusta työntekijöiden kanssa. Alaisia ei pidä kohdella alaisina vaan ihmisinä ja heidän mielipiteitä täytyy kysyä ja ottaa ne tasavertaisesti huomioon. Monesti on myös hyvä kysyä ensin työntekijän omaa ratkaisua ongelman ratkaisemiseksi, jonka jälkeen mahdollisesti antaa oma ehdotus ja lähteä sitä kautta miettimään parasta ratkaisua. Johtaminen vaatii siis hyvää ihmistuntemusta ja hyvää tiimityöskentelytaitoa. Näitä oppeja on hyvä hyödyntää esimerkiksi koulun projektitehtävissä tai muissa ryhmätöissä.

Bookmark the permalink.