NBF-tapahtuma projektipäällikön silmin

Kaisla Kynäkoski LLT18SH

 

Keväällä sain mahtavan tilaisuuden lähteä mukaan järjestämään Nordic Business Forum -suoratoistotapahtumaa Kajaaniin. Osana matkaa oli osallistumiseni NY Start Up -opintojaksolle, josta saimme alkeet tapahtuman järjestämiseen. Kun hoidimme työmme hyvin toisen merkittävän tapahtuman järjestämisessä, meille avattiin valmis tie NBF:n järjestelyihin.

 

Aloitimme projektin parissa edellisen vuoden ryhmä apunamme. Keväällä emme juurikaan tienneet, mitä NBF on, kuinka tapahtuma on järjestetty ja mitä asioita tulee ottaa huomioon. Tapasimme projektiryhmän kanssa muutamia kertoja kevään aikana ja pääsin mukaan tapaamiseen, jossa solmimme yhteistyösopimuksen suurimman yhteistyökumppanimme kanssa. Keväällä emme vielä juurikaan päässeet tekemään muuta. Suunnittelimme vain pohjustavasti markkinointia sekä tarjoiluja. Kevään perehtyminen loppui kuitenkin lyhyeen, kun lähdimme työelämäjaksolle.

 

Kesä meni kaikilla projektiryhmän jäsenillä enimmäkseen omissa töissä, tapahtuma kuitenkin pyöri mielessäni joitakin kertoja ja mietin, mitähän on tulossa. Syksyllä palatessamme kouluun tapahtumaan oli enää muutama viikko aikaa. Kiire alkoi painaa emmekä saaneet helposti yhteyttä aiempaan projektiryhmään, koska he olivat lähteneet harjoitteluun. Yhteistyökumppaneita ei ollut riittävästi eikä meillä ollut edelleenkään paljoa tietoa tapahtumasta. Pala palalta kuitenkin saimme asioita tietoomme ja kuntoon.

 

Tärkeimmäksi tehtäväksi otimme yhteistyökumppaneiden haun. Saimme varsin myöhäisessä vaiheessa listan yrityksistä, joihin oli jo otettu yhteyttä ja moni yritys kieltäytyi edelleen. Tukena meillä olivat aiemmat yhteistyökumppanit, jotka halusivat edelleen mukaan tapahtumaan. Muutamia uusia saimme innostumaan ja lopulta yhteistyökumppaneita oli riittävästi.

 

Suuri haaste oli markkinointi, koska aikaa oli niin vähän. Valmistimme flyereita ja mainoksen koulun info-tauluille pyörimään sekä otimme haltuun sosiaalisen median kanavan. Nämä veivät runsaasti aikaa ja toivat päänvaivaa. Markkinoinnista keskustelimme paljon myös yhteistyökumppaneiden kanssa ja saimme viestiä, että tässä täytyisi parantaa.

 

Toimin ryhmässä projektipäällikkönä, joten olin tiiviisti mukana kaikissa osissa tapahtumasta. Pidän haasteista, eikä tapahtuman järjestäminen juurikaan luonut paineita. Syksyn aikana kuitenkin välillä tunteetkin kuumenivat jatkuvan yhdessäolon vuoksi. Tärkeintä oli tarttua ongelmiin nopeasti ja pystyä jatkamaan sovussa.

 

Kun tapahtuma läheni, kaikki keskittyivät tiiviisti omaan tehtäväänsä. Tarjoilut oli mahdollista järjestää vasta melko viime hetkellä ja kävimme keskustelua tuotteiden paistajien kanssa kiireisistä aamuista. Markkinoinnissa siirryttiin nyt itse tapahtumaan; roll-upit ja esitteet tulostettiin seinille. Yhteistyökumppaneiden kanssa tuli tapaamisia vielä viime hetkillä, mutta kaikki sujui melko soljuvasti.

 

Tapahtumassa pääsin toimimaan juontajana, mutta myös kaikissa muissa tehtävissä. Tapahtuma kesti kaksi päivää ja päivät olivat melko hektisiä. Rekrytoimme avuksemme pari valokuvaajaa ja kolme henkilöä catering-tiimiin. Tapahtumassa keskityimme tiukasti omiin tehtäviimme ja homma toimi hyvin.

Suosittelen ehdottomasti tarttumaan yllättäviinkin ehdotuksiin, niistä voit saada kaikista eniten!

Mitä NBF minulle opetti

Kuunnellessani esityksiä Nordic Business Forumin livestreamia oivalsin monia asioita. Vaikuttavat luennot saivat minut ajattelemaan asioita uusista näkökulmista.
Yksi oivaltamistani asioista tuli ensimmäisen luennon kautta, jossa puhuttiin alkuun pääsemisen vaikeudesta sekä siitä, miten helpompaa on saattaa asiat päätökseen, kun on jo päässyt alkuun. Tämä on käynyt ilmi omassa elämässäni, sillä monesti asioiden aloittaminen on kaikista vaikeinta. Esimerkiksi koulutehtävän aloittaminen on usein haastavaa, ja asiaa pitkittää, mutta tehtävän aloittaessaan homma ei välttämättä ole haastava laisinkaan. Alkuun pääsemisen vaikeus tuskin tulee katoamaan itsestään, joten tulee keksiä tapoja helpottaa sitä muilla tavoilla. Esimerkiksi eräs ystäväni on kertonut noudattavansa taktiikkaa, jos hän asettaa itselleen jonkin tietyn aikamääreen, jonka kuluttua hänen on tartuttava toimeen. Esimerkiksi hänen on aloitettava siivoaminen viiden minuutin päästä, jotta saa asian hoidettua, joten hän ottaa aikaa viisi minuuttia ja sen kuluttua tarttuu toimeen välittömästi. Esimerkiksi tällaisia tapoja voisin käyttää jatkossa, jotta asioiden aloittaminen ei olisi liian ylitsepääsemätöntä.

Toinen tärkeä oivaltamani asia on taukojen ja lepäämisen tärkeys työn ohessa. Itse koen, että emme useinkaan ymmärrä taukojen tärkeyttä ja vaikutusta työssämme. Taukojen puute, tai niiden vähäisyys ajaa meidät usein uupumukseen. Tästä taukojen ja levon puutteesta kärsii niin työmme jälki, kuin myös yksityiselämämme. Siksi onkin tärkeää muistaa myös riittävä lepo. Tämä liittyy myös omaan elämääni, sillä en ole aina muistanut pitää riittävästi taukoja työssäni. Tämä on varmasti vaikuttanut myös työpanokseeni, vaikka en olisikaan sitä tiedostanut. Jatkossa minun täytyy muistaa taukojen tärkeys niin opiskeluissa, kuin myös työelämässä.

Eräs oivallus jonka myös koin, liittyi epäonnistumiseen, tai oikeastaan sen sallimiseen. Epäonnistumisia tapahtuu kaikille, eikä niiltä voi täysin välttyä. Siksi epäonnistumisten salliminen on tärkeää, sillä niiden kautta voi oppia ja kehittyä. Monet pelkäävät epäonnistumista ja sen seuraamuksia, mutta kaikille olisi vapauttavaa saada epäonnistua ilman häpeää ja syyllisyyttä siitä. Tällainen epäonnistumisia salliva ilmapiiri olisikin työpaikoille todella hyvä kaikkien kannalta. Omista epäonnistumisistaan olisi hyvä olla rehellinen myös muille, sillä näin voi itse auttaa luomaan tällaista epäonnistumisia sallivaa ilmapiiriä. Epäonnistumisten salliminen tuntuu usein olevan helpompaa muille kuin itselleen ja meidän olisikin hyvä opetella sallimaan mokat myös itsellemme. Miksi vaadimme usein itseltämme täydellisyyttä, kun emme sitä odota muiltakaan?
Itse pyrin jatkossa olemaan sallivampi itselleni epäonnistumisia kohdatessani. Epäonnistumisista puhuminen muille voi poistaa niihin liittyvää negatiivista stigmaa. Tämä on sekä koulumaailmassa, kuin työelämässäkin todella hyödyllinen ajatusmalli.

Mielestäni kiinnostavin puheenvuoro oli Spanxin kehittäjä Sara Blakelyn puhe. Blakely kertoi inspiroivassa ja liikuttavassa puheessaan tarinan Spanxin syntymisestä, eri vaiheista elämässään, sekä asioista, jotka on oppinut ja oivaltanut vuosien varrella. Blakely kertoi puheessaan pyrkineensä monta kertaa yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan opiskellakseen lakimieheksi, mutta epäonnistui toistuvasti pääsykokeessa. Hän koki tämän todella musertavaksi, mutta pystyi hiljalleen nousemaan ylös ja kehitti uuden suunnan elämälleen. Mielestäni tämä oli todella hieno pointti hänen puheessaan, koska hän osoitti, että vaikka yksi ovi elämässä sulkeutuisi, voi uusia silti avautua ja niitä voi avata itse. Yhdessä asiassa epäonnistuminen ei tarkoita, että olisit epäonnistunut koko elämässäsi.
Blakely kertoi saaneensa isältään neuvon olla ”no limit person.” Tällä käsittellä tarkoitetaan mielenmaisemaa, jossa ei anneta epäonnistumisten pysäyttää, ei välitetä muiden ihmisten mielipiteistä, eikä yleisesti ottaen anneta asioiden rajoittaa tai pysäyttää itseään. Mielestäni tämä oli todella hieno ja tärkeä pointti hänen puheessaan ja se sai minut sekä varmasti monet muutkin kiinnostumaan tästä “no limit person” käsitteestä. Tämä on varmasti ollut vaikuttavana tekijänä Blakelyn menestyksen taustalla, sillä oikealla asenteella pääsee todella pitkälle.
Blakely totesi puheessaan myös, että innovaatiot tapahtuvat silloin, kun teet jotain eri tavalla kuin kukana muu. Jos tekisimme aina kaiken, kuten ennen on tehty, emme koskaan saisi luotua mitään uutta. Tämä oli mielestäni todella mielenkiintoinen pointti, koska en ole itse ikinä ennen oivaltanut tällaista. Tässä Blakely on kuitenkin täysin oikeassa. Jos aina tekisimme kuten kaikki muut, emmekä muuttaisi toimintatapojamme ikinä, emme koskaan kehittyisi tai saavuttaisi mitään uutta. Tämä o todella hyvä opetus muistaa työn sekä koulutuksen saralla, uskaltautua välillä kokeilemaan jotain täysin uutta. Näin voimme melkein huomaamattamme luoda jotain täysin erilaista.
Kiinnostava pointti, jonka Blakely toi esiin, oli kertomus siitä, miten lapset jatkuvasti kysyvät “miksi” jokaisesta ympärillään olevasta asiasta, kuten “Miksi taivas on sininen?” Lapset tahtovat vilpittömästi tietää sekä ymmärtää ympärillään olevaa maailmaa, eivätkä he pelkää kysyä mieltään askarruttavia asioita. Aikuiset taas eivät harrasta tällaista asioiden ihmettelyä ja kysele asioita, koska he pelkäävät vaikuttavansa tyhmiltä ja tietämättömiltä. Mutta kysymällä “miksi” voimme päästä eteenpäin ja kehittyä. Siksi aikuistenkin tulisi uskaltaa kysyä asioita, ihmetellä ja kyseenalaistaa. Tähän kysymisen pelkoon liittyen Blakely puhui itsensä nolaamisen ja epäonnistumisen pelosta, sillä nämä ovat usein pelkoja, jotka pidättävät meitä tekemästä jotain asiaa. Blakely kertoi itse yrittäneensä tarkoituksellisesti päätyä tilanteisiin, joissa nolaa itsensä ja puhua näistä tilanteista avoimesti myös muille ihmisille. Näin hän pyrki poistamaan epäonnistumisen pelkoa ja itsensä nolaamisen stigmaa. Hän pyrki myös kehittämään itseään siihen suuntaan, johon halusi; epäonnistumiset eivät enää pelottaisi tai pysäyttäisi häntä. Todellisuudessa tällaiste epäonnistumiset, ja niistä rehellisesti ja avoimesti puhuminen voivat tehdä meistä helpommin lähestyttäviä muiden silmissä. Blakely totesi puheessaan ainoan todellisen epäonnistumisen olevan tilanne, jossa emme edes yritä, koska pelkäämme liikaa epäonnistumista. Mielestäni tämä oli todella inspiroivaa, ja tärkeä pointti, jonka toivottavasti kaikki kuulijat pistivät muistiinsa. Todella monesti pelkäämme epäonnistumista enemmän, kuin se edes on kohtuullista ja varmasti jokainen meistä on kokenut tilanteita, joissa olemme jarrutelleet jonkin asian tekemistä koska pelkäämme epäonnistuvamme. Tämä olisi mielestäni jokaiselle hyvä asia, jossa voisi pyrkiä kehittämään itseään. Toivon myös, että tällaista epäonnistumisen sallimisen ilmapiiriä pystyttäisiin toteuttamaan yhä paremmin työpaikoilla sekä kouluissa, jotta kaikki uskaltaisivat yhä rohkeammin yrittää, eivätkä pelkäisi epäonnistumista.

Janette Toivanen LLT18SM

Moka on lahja

Nordic Business Forum tarjosi meille viime vuoden tapaan inspiroivia puheenvuoroja maailmanluokan menestyjiltä. Puheista löytyi samankaltaisia ajatuksia ja varmasti tämän hetken kuumimpia puheenaiheita käsiteltiin tänäkin vuonna menestymisen näkökulmasta. Kirjoitan Sara Blakelyn puheeseen ”How to find your idea for growth?” viitaten ja nostan mielestäni puheen tärkeitä kohtia esille.

Kuten monet menestyjät, myös Sara Blakely kannattaa riskien ottoa. Jos aikoo tehdä työtä riskittä, ei välttämättä ikinä pääse pinnalle tai menestykseen. Hänen mukaansa virheitä ei saa pelätä. Tähän liittyen mielestäni Blakelyn puheen yksi mielenkiintoisimpia ideoita oli ”oops-meeting”, jossa käsitellään työntekijöiden virheitä ja kerrotaan niistä avoimesti. Tätä kautta kaikki voisivat oppia, eikä virheitä tarvitsisi pelätä tai hävetä. Kynnys ideoimiselle ja yrittämiselle laskisi, ja työnantaja olisi tukena epäonnistumisenkin hetkellä.
Häpeän pelko on Blakelyn mukaan suuri este menestykselle. Aihetta sivuutin jo ylempänä. Blakely on itse päässyt häpeän pelosta tuottamalla tarkoituksen mukaisesti itselleen häpeän tunteita ja jakamalla ne julkisesti. Hän kertoi, että jakamalla häpeän tunteen, se pienenee. Tähän mielestäni pitäisi kiinnittää huomiota suomalaisessa kulttuurissa, jo esimerkiksi tarhaikäisenä, viimeistään alakoulussa. Mitä vanhemmaksi varttuu, sitä enemmän noloja tilanteita välttää, sillä ei osaa käsitellä häpeän tunnetta. Blakelyn isä piti Saran lapsuudessa viikoittaisen keskustelun siitä, mikä on mennyt pieleen. Hänen isänsä oli pettynyt, jos ei ollut epäonnistunut missään. Tämä luultavasti on madaltanut ainakin Blakelyn kynnystä epäonnistua, sillä niihin on kannustettu.

Toinen asia, mikä saattaa estää menestyksen on se, että aikuiset ihmiset eivät kyseenalaista tai nosta esille kysymystä ”miksi?”. Lapsen tavoin täytyisi Blakelyn mielestä edelleen haluta vastaus asioihin, jotka mietityttävät. Aikuiset eivät kuitenkaan aina uskalla kysyä, sillä eivät halua näyttää tietämättömyyttään.
Blakelyn mukaan aikaa täytyy olla mind-wonderingille, että ideat kehittyvät ja kasvavat. Hän kehotti kirjaamaan kaikki ideat ylös, mitä ikinä päähän juolahtaa. Luovan ajattelun kannalta on tärkeä tunnistaa itselleen sopiva ideointipaikka, jossa ideat lähtevät lentoon.

Viimeisimpänä Blakelyn puheessa oli maininta siitä, että aina on aloitettava jostakin. Yleensä menestys ei synny yhdessä yössä, vaikka ulkopuolisena välillä siltä näyttäisikin. Työtä täytyy tehdä äärettömän suuria määriä ja omaan juttuun on uskottava. On uskallettava ottaa juuri ne riskit, mitä eteen tulee, tai menestys jää saavuttamatta.

Menestykseen tarvitaan taidon ja talentin lisäksi myös onnea ja sen, että on oikeaan aikaan liikenteessä keksimänsä idean kanssa. On tärkeää tiedostaa, ettei menestys ole ainoastaan taidosta kiinni. Hyväkin keksintö saattaa jäädä ”epäonnistumiseksi”, jos ihmiset eivät löydä tai keksintö ei ole ajankohtainen. Toki keksinnön menestyminen perustuu pitkälti markkinointiin ja oikeisiin väyliin saada tuote käyttöön. Tästä päästäänkin siihen, että yksin ei pääse kovinkaan pitkälle menestyksen saralla. Matkalle tarvitaan kannustajia ja esimerkkejä, jotka ajavat sinua eteenpäin. Näiden lisäksi menestys vaatii suurta halua muuttaa asioita ja kehittää itseään. Onnistumiset ruokkivat itsevarmuutta ja syntyy näin ollen jatkuva kierre.

Teknologia korvaa työpaikkoja ja uusia työpaikkoja tulee lisää. Tämä on mielestäni melko huolestuttavaa, että monet työpaikat korvataan teknologialla, mutta samalla se herättää mielenkiintoa sitä kohtaan, millaisia työpaikkoja tulevaisuudessa voikaan olla. Nykyään yrittäjyyttä ja juurikin innovaatioita arvostetaan ja se taas luo vapauksia tulevaisuuden työkentissä. Puheenvuoroissa tuli monesti esiin se, että virheistä oppii eniten ja riskejä on otettava. Tästä olen samaa mieltä, ei olisi varmasti esimerkiksi teknologia näin kehittynyttä kuin se on, ellei olisi kokeiltu monesti erilaisia ratkaisuja ongelmiin. Jotta sitten taas epäonnistumisista selvitään, on oltava sitkeä ja sisukas, eikä voi lannistua virheiden tapahtuessa. Tukiverkko ja tiivis yhteisö on merkittävässä osassa tässä kohtaa, innovatiivisten ihmisten kanssa työskentely voi tuottaa paljon enemmän tulosta. Epäonnistumisiin suhtautuminen positiivisesta näkökulmasta on Suomessa vielä hieman hakusessa. Esimerkkinä suhtautuminen yrityksiin, jotka ovat ajautuneet konkurssiin. Yleistettynä voisi sanoa, että se on loppuelämän taakka ja häpeä, jos olet ajautunut konkurssiin. Ajatuksena se on aika lohduton, sillä se vaikuttaa omaan katsomukseen ja tulevaisuuden näkymiin. Jos ihmiset pitävät sinua jo lähtökohtaisesti epäonnistujana, voi olla vaikea yrittää uskotella muille ja jossain vaiheessa myös itselleen, että pystyy nousemaan ”pohjamudista” jaloilleen.

Esiintyminen on suuri osa puhetta. Vakuuttavan ja vaikuttavan puheen voi opetella pitämään kuka tahansa, jos on oikeanlaiset keinot käytössä ja on valmis harjoittelemaan. Esiintymiseen itse haluan kiinnittää huomiota, sillä opiskeluaikana on erittäin hyviä mahdollisuuksia kehittää tätä taitoa ja siitä on hyötyä jokaisessa elämänvaiheessa.

Katson tulevaisuuden näkymää hieman pelokkaana, sillä en ole vielä löytänyt niin suurta intohimoa työnteon kannalta, mikä työntäisi minua vahvasti eteen päin. Monesti tietty se vie aikaa ja täytyy testata monenlaisia asioita asiaa ennen kuin löytää sen ”oman jutun”. Vaatii varmasti lukuisia epäonnistumisia ja niistä nousemista. Aion tehdä töitä sen sisäisen palon eteen, sillä en haluaisi tulevaisuudessa tehdä työtä, josta en nauti tai en koe voivani antaa kenellekään mitään.

Sanni Jurvanen AMA18S

Karismaattista naisenergiaa

Tämän vuoden Nordic Business Forum oli pullollaan mielenkiintoisia puhujia, mutta ehdottomasti yksi mieleenpainuvimmista oli yhdysvaltalaisen Carla Harrisin puhe ”Strategize to Win”. Harrisin meriittien lista on pitkä: hän on muun muassa Morgan Stanleyn investointipankkiiri, kirjailija ja gospel-laulaja, vain muutaman mainitakseni.

Harris käsitteli puheessaan menestyksekkään johtamisen teemoja, ja esitti kahdeksan pääpointtiaan, joita hän kutsui Carlan helmiksi. Vaikka neuvot kuulostivat simppeleiltä, Harrisin läsnäolo lavalla tempaisi mukaansa ja sai vakuuttumaan.

1. Autenttisuus

Ensimmäisenä hän peräänkuulutti autenttisuutta: ole oma itsesi – se on kilpailuetusi. Olemalla aito, oma itsensä voi luoda suhteita kuin huomaamattaan. Useimmat ihmiset eivät viihdy omissa nahoissaan, joten kun itse viihdyt, vedät näitä ihmisiä puoleesi ja toimit esimerkkinä.
Hän kertoi esimerkin omasta elämästään, miten oli yrittänyt pitää oman laulajaminänsä pimennossa, koska hän halusi olla uskottava pankkimaailmassa. Eräässä asiakastapaamisessa tuli kuitenkin ilmi, että hän on myös laulaja: Harrisin kollega oli esitellyt tämän laulajana, Harrisin itse pyöritellessä vieressä silmiään. Asiakas innostuikin tästä ja Harris jutteli tovin hänen kanssaan aiheesta ennen varsinaista esitystään. Tämä keskustelu takasi sen, että asiakas kuunteli Harrisin puhetta ihan eri mielenkiinnolla. Nykyään hän tuo kaikki omat minänsä esiin ja kehotti muitakin tekemään niin. Koskaan ei voi tietää, mikä näistä puolista vetoaa kuulijaan eniten.

2. Luottamuksen rakentaminen

Toinen Carlan helmistä oli luottamuksen rakentaminen. Et voi johtaa, jos et saa seuraajia. Miten sitten saada seuraajia? Näyttämällä kerta toisensa jälkeen, että olet sanasi mittainen. ”Deliver, deliver, deliver”, Harris toisteli. Tee, mitä olet luvannut tekeväsi. Sinun täytyy ymmärtää mitä tiimisi arvostaa, joten kuuntele heitä.

3. Luo selkeyttä

Kolmas neuvo oli selkeyden luominen. Johtajan tehtävänä on luoda selkeyttä, myös silloin, kun sitä ei itse näe. Erityisen tärkeää Harrisin mukaan tämä on milleniaaleille, jotka kaipaavat läpinäkyvyyttä. Hän kehotti luomaan selkeän vision. Jos et näe tulevaisuuden visiota, aloita selkeyden luominen tästä päivästä. Kerro tiimillesi, mitä aiotte tehdä tänään; mitä on tarkoitus tehdä aamulla, mikä täytyy olla valmista ennen lounasta, mitä työstetään iltapäivällä. Monien muiden Nordic Business Forumin puhujien lisäksi myös Harris kehotti olemaan pelkäämättä virheitä ja epäonnistumisia.

4. Luo toisia johtajia

Neljäntenä Harris nosti esille toisten johtajien luomisen. Hän kehotti antamaan toisille tilaa ja luomaan mahdollisuus kasvaa johtajaksi. ”A way to grow your power is to give it away”. Se myös luo yhteyksiä ja vahvistaa vaikutustasi yrityksen toimintaan. Harrisin mukaan ihmiset eivät pelkää muutosta, vaan epävarmuutta. Sinun tehtäväsi johtajana on kannustaa heitä muutokseen ja kannustaa, että heistä on siihen.

5. Monimuotoisuus

Viides helmi oli monimuotoisuus, josta Carla Harrisin mukaan ei todellakaan ole puutetta. Se ei myöskään tapahdu itsestään. Innovaatiot syntyvät ideoista, ja ideat taas syntyvät perspektiiveistä. Sen takia tarvitset ympärillesi paljon erilaisia ihmisiä, koska heillä kaikilla on omat perspektiivinsä ja kokemuksensa.

6. Innovaatiot

Juhli epäonnistumista! Kuudes pointti Harrisin puheessa oli virheiden salliminen. Hän kehotti johtajia opettamaan työntekijöilleen, miten epäonnistua. Jos ihmiset pelkäävät epäonnistumista, he eivät edes yritä. Siksi on tärkeää antaa positiivista palautetta virheiden ja epäonnistumisten sattuessa. Pelolla ei ole sijaa menestyksessä. Epäonnistuminen tuo aina lahjan – kokemusta. Seuraavalla kerralla tiedät, mitä voit tehdä toisin, mitä voit tehdä paremmin.

7. Osallisuus

Sitoudu tiimiisi. Kysy jokaisen mielipidettä ja sitä, miten he tekisivät jonkun asian. Muista ihmisten nimet ja puhuttele heitä nimeltä. Se viestii, että olet nähnyt ja kuullut heidät. Kaikki ihmiset haluavat tulla nähdyksi ja kuulluksi.

8. Puhu asioista niin kuin ne ovat

Ihmiset puhuvat asioista joka tapauksessa, joten ole se, joka nostaa kissan pöydälle ja ottaa puheeksi virtahevon olohuoneessa. Tämä vaatii rohkeutta, mutta samalla saat kaikki tiimin jäsenet tuntemaan, että ymmärrät ja arvostat heitä. Itse asiassa kaikkia näitä helmiä yhdistää yksi asia: rohkeus. Ei ole aina helppoa olla oma itsensä, ei ole helppoa rakentaa luottamusta, ei ole aina helppoa tarttua vaikeisiin asioihin. Mutta mikäli haluat menestyä, sinun on oltava rohkea.

Lopuksi Carla Harris vielä kehotti aika ajoin tarkistamaan, millainen ihminen olet nyt vs. viisi vuotta sitten, tai kaksi kuukautta sitten. Et ole sama ihminen kuin eilen, jota ota aikaa ja pohdi, millainen olet nyt, sillä muuten et voi olla autenttinen itsesi. Harris myös kehotti vaikuttamaan positiivisesti ja reagoimaan positiivisesti virheisiin. Työntekijäsi tarkkailevat aivan varmasti jokaista ilmettäsi ja elettäsi, joten kun olet positiivinen, he luottavat sinuun. Anna ihmisille myönteistä palautetta. Ihmiset ovat itse pahimpia kriitikkojaan, he tietävät jo omat virheensä, joten sinun tehtäväsi johtajana on kääntää ihmisten suhtautuminen itseensä positiivisemmaksi.

Monet tämän vuoden Nordic Business Forumin puhujat toivat esille sen, miten virheiden tekemistä ei pitäisi pelätä vaan ottaa se lahjana. Tunnistan itsestäni liiankin hyvin sen, että jos jään liikaa miettimään epäonnistumista, vaikeilta tuntuvat asiat jäävät tekemättä. Tiedän myös erittäin hyvin omat heikkouteni ja olen kova kritisoimaan itseäni, joten positiivisen palautteen saaminen tuntuu hyvältä. Carla Harrisin puhe oli inspiroiva ja hänen luonteva lavakarismansa ei ollut hälventynyt toisellakaan katselukerralla.

Jonna Tapaninen LLT18SH

Keskity olennaiseen

Eveliina Kamula LLT19SA

Keskity olennaiseen 

Juliet Funt puhui Nordic Business Forumissa ajankäytöstä työelämässä. Ihmiset tekevät paljon turhaa ja kalllista työtä, eikä ihmisillä ole aikaa ajatella ja olla luovia.  

Funt käytti puheessaan termiä “white space”. Ihmiset tarvitsevat tilaa ja aikaa ajatella luovasti ja innovatiivisesti. Funt kehotti johtajia kysymään alaisiltaan, onko heillä riittäväsi aikaa tähän. Juliet Funtin mukaan ajatteleminen muuttaa kaiken. 

“White space” on Funtin mukaan mielen kokemus vapaudesta. Se ei ole meditointia mindfullnessia tai muuta mielen työtä, joka vaatii keskittymistä tiettyyn asiaan. Yksi tärkeimmistä Funtin antamista apukysymyksistä whitespaceen on mielestäni vapaasti suomennettuna “Mikä ansaitsee huomioni?”. Tällaisten kysymysten esittäminen itselleen auttaa varmasti johtajaa tai työntekijää asettamaan asiat tärkeysjärjestykseen ja vähentämään tarpeetonta työtä, tai ainakin siihen käyttämäänsä aikaa. Näin aikaa voi jäädä innovatiivisuudelle ja luovuudelle. 

Yellow list” oli toinen Funtin käyttämistä termeistä. Listalle voidaan laittaa ideoita ja ajatuksia sen sijaan, että ne tuotaisiin heti ilmi ja niitä alettaisiin työstämään. “Yellow list” säästää aikaa ja sitä kautta rahaa. Listalle laitetut ideat, kysymykset ja asiat saavat aikaa muhia, jotta huonot tai tarpeettomat ideat karsiutuvat pois.  

Itse oivalsin NBF-puheista että menestyminen ja onnistuminen vaatii riskien ottamista, epäonnistumista ja uudelleen yrittämistä, sekä omien kykyjensä ja heikkouksiensa tunnistamista ja keskittymistä siihen, missä on hyvä. Randi Zuckerberg antoi tästä esimerkkejä. Juliet Funtista mieleen jäi hänen lopuksi kertomansa tarina jonka opetuksena minulle oli, että elämässä on tärkeämpiä asioita, kuin työ ja menestyminen.  

Anssi Rantanen puhui psykologisesta turvallisuudesta, jota vaaditaan kasvuun. Hänen mukaansa kokeileminen on kasvun tulevaisuutta. Kokeilemiseen vaaditaan psykologista turvallisuutta työpaikassa. Tämä taas tarkoittaa esimerkiksi rehellistä palautetta. Tästä voisin itse oppia sen, että palautetta kannattaa pyytää. 

Kokonaisuudessaan Nordic Business Forum opetti, kuinka intohimoisia ihmiset voivat omaa työtään ja omia ideoitaan kohtaan, ja miten pitkälle tämä intohimo voi viedä.  

 

Naseva, Briljantti & Fantastinen otsikko

Laura Aapajärvi AMA18S

Innovaatio 

Innovaatio oli suuressa osassa Nordic Business Forumissa tänä vuonna.  Minun muistiinpanoissani mainitaan lähes jokaisen puhujan kohdalla edes kerran jotain innovaatiosta.  

Costas Markides kertoi, että on olemassa kahdenlaista innovaatiota; asteittain etenevää tai radikaalia. Markides myös sanoi, että on ylläpitävää ja vanhaa haastavaa innovaatiota.  

Ylläpitävän innovaation tarkoituksena on parantaa jo jotain olemassa olevaa innovaatiota. Markides antoi tästä esimerkiksi kahvilassa käytettävän etukupongin. Kahdeksan leiman jälkeen saa yhdeksännen kahvin ilmaiseksi, mutta entäpä jos tehtäisiin niin, että täytyykin kerätä kymmenen leimaa, että saa yhdennentoista kahvin ilmaiseksi. Juju tässä on siinä, että kymmenen leiman kupongissa on jo kaksi leimaa valmiina. Todellisuudessa asiakas siis silti ostaa kahdeksan kuppia ja saa yhdeksännen ilmaiseksi. Tämä innovaatio toimi paremmin, sillä ihmisillä on tapana jatkaa jo aloitettua asiaa.  

Vanhaa haastavasta innovaatiosta Markides antoi esimerkiksi Dollar Shave Clubin. Dollar Shave Club haastoi kilpailijansa täysin uudella tavalla, sillä heidän ideansa oli lähettää parranajovälineitä postitse suoraan kotiovelle.  

Ylläpitävä innovaatio on helpompaa ja riskitöntä, toisinkuin vanhaa haastava innovaatio, joka on vaikeampaa ja riskillisempää. Toisaalta vanhaa haastava innovaatio tuottaa enemmän vaikutusta. 

Markides painotti, että täytyy tietää mitä haluaa innovoida, että voi innovoida. Hän toi myös tämän esille esimerkin muodossa. Lääkärikään ei voi antaa oikeaa lääkettä, jos ei tiedä mikä tauti on kyseessä.  

Useat puhujat toivat myös epäonnistumisen esille puheissaan. Epäonnistumisia ei saa pelätä. Ilman epäonnistumista ei voi koskaan onnistua. Innovaation kannalta epäonnistuminen on oleellinen asia, sillä elämässä ei voi aina onnistua ja jotkut innovaatiot voivat mokata toden teolla 

Alex Osterwalder väitti puheessaan Amazonin olevan ”maailman paras paikka epäonnistua”. Amazon innovoi paljon asioita, joista osa on täysiä floppeja. Tämä on kuitenkin täysin suotavaa, sillä epäonnistumisista otetaan opiksi.  

Spanxin perustaja Sara Blakely piti epäonnistumisia myös tärkeänä. Blakelyn isä oli kysynyt häneltä ja hänen veljeltään viikoittain missä he olivat epäonnistuneet. Näin Blakely oli ajan myötä tajunnut, ettei epäonnistumisessa ole mitään hävettävää. Nyt hän kertoo työpaikallaan omia epäonnistumisia ja kannustaa muitakin siihen.  

Blakely korosti myös kysymyksen “miksi?” olevan tärkeä osa innovaatiota. Lapset kyselevät luontaisesti koko ajan tuota kysymystä, mutta aikuiset eivät enää tohdi niin tehdä. Aikuisia pelottaa näyttää oma osaamattomuutensa. Blakely antoi hyvän esimerkin siitä, että kun kysyy “miksi?” saattaa syntyä uusi innovaatio. Näin oli käynyt hänelle, kun hän oli mennyt kysymään, miksi sukkahousuissa täytyy olla kuminauha. Vastaukseksi hän oli saanut perustelut, että niin on aina tehty. Blakelyn kysymyksen ansiosta kuitenkin selvisi, ettei erillisiä kuminauhoja tarvita siihen, että sukkahousut pysyvät jalassa.  

Innovoidessa täytyy siis tietää, että mitä on innovoimassa, että voi innovoida oikein. Hyvä on myös muistaa, että epäonnistuminen ei kaada maailmaa, vaan päinvastoin siitä voi ja pitää ottaa opikseen.  

 

Omat oivallukseni 

Daniel Pink selitti puheessaan ajoituksesta. Ihmisen mieliala vaihtelee päivän aikaan. Ensin mieliala nousee, sitten se laskee, mutta myöhemmin se taas nousee. Mielentila vaikuttaa paljon työskentelyyn. Erilaisia työtehtäviä siis täytyy tehdä eri aikoihin. Tämä on hyvä muistaa seuraavan kerran, kun esimerkiksi koulutehtävien tekeminen ei tahdo onnistua. Pitää miettiä, onko se hetki päivästä välttämättä paras hetki tehdä kyseistä tehtävää. Pink myös muistutti taukojen pitämisestä, mikä on myös todella tärkeää, etenkin koulutehtäviä tehdessä. Pink toi esille faktojen kera myös sen, että kun loppu häämöttää ja on nähtävissä, ihmiset tekevät asioita enemmän. Näin on esimerkiksi lahjakorttien kanssa, joissa on lyhyempi käyttöaika, sekä 29 ja 49 vuotiaat juoksevat enemmän maratoneja kuin esimerkiksi 30 ja 50 vuotiaat. Otin tästä heti opikseni, ja laitoin oman kalenterini väliin pieniä värikkäitä muistilappuja, kun jonkun tehtävän deadline on kohdalla. Näin näen aina, kuinka monta tehtävää minulla on vielä tekemättä. Mutta jos jotain opin Daniel Pinkiltä, niin sen, että lääkäriin ei saa ikinä mennä iltapäivällä. On tehty tutkimuksia, että sairaaloissa pestään käsiä vähemmän mitä enemmän päivää on kulunut.  

Donald Miller kertoi tarinankerronnasta. Painoin hänen seitsemänkohtaisen tarinankerrontakaavansa mieleeni, sillä matkailualalla on hyvä osata tarinankerrontaa.  Miller myös totesi, että ihmisaivot on luotu selviytymään ja säästämään kaloreita, joten jos aivot saa liikaa infoa, ne “sulkeutuvat”. Eli liian pitkä ja pointiton jaarittelu on turhaa. Lyhyet ja ytimekkäät viestit menevät perille paremmin. Tämä fakta antoi minulle hieman lohtua siinä mielessä, että vaikka tunneilla pitää kuunnella, on ihan ok, ettei kaikki tieto mene heti aivoihin.  

Jo edellä mainittu epäonnistuminen on myös asia, jonka haluaisin oppia. Tai lähinnä sen, että on ihan hyvä mokailla välillä, eikä mokailussa ole mitään pahaa. Tulevaisuudessa ehkä osaan toipua epäonnistumisista nopeammin ja paremmin.  

Myös yksi asia, joka jäi mieleeni, oli se, että monet puhujista tekevät paljon lahjoituksia ja asioita hyväntekeväisyyden eteen. Toivon joskus vielä olevani sellaisessa elämäntilanteessa, että voin surutta lahjoittaa rahaa ja aikaani sitä tarvitseville. Se ei tämän hetkisellä opiskelijabudjetilla onnistu, mutta siinä on hyvä tavoite tulevaisuuteen.  

NBF – ainutlaatuinen mahdollisuus

Järjestimme projektiryhmänä Nordicc Business Foorum 2019- suoratoistotapahtuman Kajaanin BioRexissä. Projektiryhmään kuului minun lisäkseni Aku Laurila, Kaisla Kynäkoski, Roosa Lukkari ja Alpo Kangas. Käytimme yhteensä projektin valmistamiseen aikaa noin 100 tuntia kuukauden aikana.

Näin järjestäjän näkökulmasta ajateltuna projekti vaati jokaiselta ryhmän jäseneltä paljon aikaa ja kärsivällisyyttä, jotta onnistuisimme luomaan onnistuneen projektin. Erittäin kiireellisen aikataulun seurauksena jokainen ryhmän jäsen teki pitkiä päiviä koululla opintojen ohella.

Aloitimme työskentelemisen projektia varten maaliskuussa. Aikaisesta alusta huolimatta meillä oli harjoittelu toukokuussa, jonka jälkeen kaikki meistä menivät kesätöihin, joten projektille ei luonnollisesti ollut niin paljon aikaa, kuin ehkä olisimme halunneet.  Näistä seikoista huolimatta onnistuimme tavoitteessamme.

Itse tapahtuman järjestäminen oli mielenkiintoista ja antoisaa. En ole koskaan järjestänyt näin isoa tapahtumaa, joten jokainen meistä varmasti oppi uusia asioita itsestään tapahtuman järjestämisen aikana. Pääsimme myös tekemään yhteistyötä isojen yrityksen kanssa, joka puolestaan edesauttaa meitä kaikkia tulevaisuudessa esimerkiksi työpaikan saamisessa.

Ennen tapahtumaa työtehtäväni koostuivat lähinnä flyereiden sekä ilmoittautumislinkkien tekemisestä. Haastavinta tietoteknisestä näkökulmasta ajateltuna tässä oli Microsoft Flow- nimisen työkalujakauman yhteensovittaminen Outlookin kanssa niin, että tapahtumaan  ilmoittautuneelle henkilölle tulee  sähköpostiin vahvistusviesti.

Flyereiden tekemisessä haasteita toivat tulostinasetusten yhteensovittaminen itse flyereiden kanssa.  Tämän lisäksi flyereiden kuvakokoa ja käsittelyä jouduttiin muokkaamaan ja itse visiot flyereista vaihtuivat enemmän kuin kerran, joka puolestaan vaikutti kuvan rajaamiseen. Tässä on mielestäni vielä opittavaa: helpommin olisimme päässeet paremmalla suunnittelulla.

Tapahtuman näkyvyyden turvaamiseksi levitimme ympäri Kajaania flyereita ja saimmekin sen ansioista hyvän määrän ilmoittautumisia itse tapahtumaan. Tämä oli hyvä ratkaisu, koska yrityksen edustajia vieraili myös tapahtumassa. Lisäksi saimme luotua myös uusia kontakteja tämän ansiosta.

Näiden asioiden lisäksi meidän täytyi myös suunnitella ruokatarjoilut ja ruokailun ajankohta. En oikeastaan hoitanut tätä asiaa  millään tavalla, joten annoin muiden ryhmän jäsenten hoitaa tätä.

Tapahtuman järjestämiseen liittyvät myös erilaiset kokoukset, joita oli kerran viikossa. Tyypillisesti projektiryhmän jäsen kirjoitti annetut päätökset muistioon ja sen jälkeen latasi muistiot kaikkien saataville. Tein itsekin tätä muutaman kerran ja huomasin sen, että muistion tekeminen oli vaivatonta ja suhteellisen nopeaa ensimmäisen vuoden liikeviestinnän kurssista saatujen oppien ansiosta.

Tapahtuman mahdollistaminen vaati itsessään myös sponsoreita, joita lähti mukaan useita.

Tästä kaikesta huolimatta onnistuimme projektissa erittäin hyvin. Kävijämäärät olivat odotettua tasoa, eikä projektin työskentelemisen aikana ilmennyt isoja ongelmia. Itse tapahtuman aikana meillä ei tullut kiire minkään asian suhteen, joten onnistuimme siinäkin mielessä hyvin.

Tapahtuman aikana hoidin ja ylläpidin suoratoistoa eli livestriimiä yllä. Käytännössä tarkistin ja seurasin ruudulta livestriimin toimivuutta sekä huolehdin siitä, että tekniikka toimii niin, kuin tällaisissa tapahtumissa voidaan sen olettaa toimivan.  Työskentelytilani sijaitsivat elokuvateatterin kolmannessa kerroksessa.

Työskentelytilani kaikista ikävin asia oli melu. Kolmen eri projektorin huutaessa livestreamin seuraaminen oli erittäin hankalaa, lähes mahdotonta. Pystyin tuottamaan tapahtuman yleisölle arvoa varmistamalla suoratoiston sujuvuuden ja toimivuuden, mikä on tapahtuman onnistumisen kannalta keskeinen tehtävä. Tuotin muille siis iloa ja olin tyytyväinen tapahtuman onnistuneesta toteuttamisesta

Opin myös elokuvateatterin toiminnasta ja siitä, kuinka projektorit toimivat sekä niiden merkityksestä striimauksen suhteen. Yllätyin niiden teknisyydestä ja siitä, kuinka esimerkiksi elokuvat ovat nykyisin muistitikulla ja ne ovat kryptosuojattuja.

Olen kuitenkin iloinen tapahtuman järjestämisestä ja sen toteuttamisesta. Tapahtuma onnistui mielestäni hyvin ja jokainen projektiryhmän jäsen kehittyi ammatillisella sekä henkilöllisellä tasolla tapahtumisen järjestämisen aikana. On ollut kunnia ja ilo järjestää tällaista tapahtumaa yleisön saataville.

– Henrik Ahonen LLT18SH

NBF

Jeremias Lepistö LLT19SA 

 Olin Kajaanin Bio Rexissä katsomassa livestreameja liittyen koulun Nordic Business Forum kurssiin. Siellä tunnetut puhujat pitivät puheita liittyen innovaatioihin, markkinointiin ja johtajuuteen. Kuuntelin kahden päivän aikana monia mielenkiintoisia esiintyjiä ja päätin kirjoittaa blogitekstini Juliet Funtin pitämästä puheesta. Päätin valita juuri tämän puheen, sillä minun mielestäni se oli kiinnostava ja ymmärsin sen sisällön suhteellisen hyvin verrattuna muihin puheisiin. 

Juliet Funt on WhiteSpace at Workin toimitusjohtaja. WhiteSpace at Work on koulutus- ja konsulttiyritys, joka auttaa yrityksiä ja heidän työntekijöitään vähentämään tarpeetonta työntekoa, sekä auttaa yrityksiä tekemään töitä yksinkertaisemmin ja tehokkaammin. He pyrkivät vähentämään muun muassa turhien kokousten määrää, tarpeettomia sähköposteja, sekä ylimääräistä paperityötä. WhiteSpace at Workin pyrkimys on saada yritykset käyttämään tuhlattu aika innovaatioiden ja strategioiden kehittämiseen, sekä parantaa työntekijöiden ajattelutapaa.    

Funt kertoi puheessaan yritysten tarpeettomista sähköposteista ja kokouksista, jotka luovat turhia lisäkuluja yrityksille. Lisäksi tarpeettomat sähköpostit ja tapaamiset aiheuttavat ylimääräistä kiirettä sekä stressiä työntekijöille ja tuhlaa heidän työaikaansa turhiin asioihin. Tuhlatun työajan sijaan yritykset voisivat käyttää hukkaan menneen työajan tehokkaaseen työskentelyyn ja saavuttaa tällä tavoin parempia tuloksia.  

Kokoukset ja tapaamiset tuovat lisää kiirettä monien yritysten päiviin. Monesti yritysten järjestämistä kokouksista jopa neljäsosa sisällöstä on turhaa, joka johtuu siitä, ettei niitä ole suunniteltu tarpeeksi hyvin ennakkoon. Jos kokoukset olisi suunniteltu paremmin ja keskityttäisiin ainoastaan olennaiseen, niin aikaa ja rahaa säästyisi huomattavia määriä. Liian pitkälle venyvät kokoukset ovat hyvin yleisiä monissa yrityksissä ja niistä olisi päästävä eroon.      

Funt perusteli väitettään yritysten turhista kokouksista kertomalla suomalaisen ohjelmistoyrityksen tekemästä kyselystä ja siitä saaduista tuloksista. Tulosten mukaan yritykset kustantavat yli 600 000 euroa vuotta kohden tarpeettomiin kokouksiin. Tämänkin suuren summan yritys voisi sijoittaa johonkin hyödylliseen, joka edistäisi yritysten toimintaa turhien kokousten sijaan. 

Funt käytti puheessaan termiä ”keltainen lista”. Hän kehottaa ihmisiä ottamaan työssään strategisia taukoja, jolloin työntekijät miettivät mitkä asiat ovat todellisuudessa tärkeitä ja kiireellisiä. Jos asia on oikeasti kiireellinen, niin kannattaa miettiä laittaisiko mieluummin tekstiviestin tai soittaisiko asiasta sähköpostin sijaan. Mielestäni on paljon tehokkaampaa ja nopeampaa soittaa puhelu, jolloin asiaan saadaan heti vastauksia entä kuin laittaa sähköposti ja odottaa vastausta pahimmillaan useita päiviä. Jos asia taas ei ole kiireellinen tai välttämätön, Funt kehottaa kirjaamaan asian keltaiseen listaan. Keltaisen listan avulla saadaan selkeyttä siihen, että mitkä asiat ovat oikeasti kiireellisiä ja mitkä asiat eivät ole niin kiireellisiä ja välttämättömiä. Kun asiat on kirjattu keltaiseen listaan, niihin voidaan palata myöhemmin. Myöhemmin voidaankin todeta, että osa keltaisessa listassa lukevista asioista olivatkin turhia, tai niihin on saatu jo kaivattu vastaus 

NBF on ollut mielenkiintoinen kurssi ja olen oppinut sen kautta paljon uusia asioita. Puheita kuuntelemalla tuli ilmi, että tie menestykseen ei tule ilmaiseksi. Mitään tiettyä kaavaa huipulle pääsyyn ei ole, vaan reittejä on lukuisia. Menestys ei myöskään tule helpolla, vaan matkanvarrelle mahtuu varmasti monia epäonnistumisia ja pettymyksiä. Olen itse kiinnostunut yrittämisestä ja olikin hienoa oivaltaa, että kuka tahansa voi päästä huipulle periksiantamattomalla asenteella ja kovalla työnteolla. Tämä motivoi minua opiskelemaan ahkerammin ja tekemään aina parhaansa. 

Todella hyödyllinen ja kiinnostava asia oli myös Juliet Funtin käyttämä keltainen lista. Se sai minut pohtimaan ajankäyttöäni ja miettimään miten voisin käyttää sitä tehokkaammin. Välillä tuntuu, ettei kaikkia koulutehtäviä kerkeä tehdä ajallaan ja niitä kasaantuu aina vain enemmän ja enemmän, mutta hyvin tehdyllä aikataululla niistäkin selviää. Jatkossa voisinkin suunnitella koulutehtävät sillä tavoin, etteivät ne jäisi viimeiseen iltaan. Näin ei olisi stressiä sen suhteen, että kerkeääkö saada tehtävän tehtyä ennen palautusta. Tulevaisuudessa aion käyttää keltaista listaa hyödyksi työssäni, jos se on tarpeen. 

Kolmas asia minkä ymmärsin, on englannin kielen tärkeys liike-elämässä. Ilman minkäänlaista kielitaitoa on vaikea menestyä maailmanlaajuisesti. Englanti on minulle vaikea kieli ja myönnän etten ole tehnyt kielitaitoni kehittämiseksi tarpeeksi töitä. Jatkossa aion tehdä kielitaitoni kanssa enemmän töitä ja käyttää sitä rohkeasti, jotta kehittyisin puhumisessa.    

   

  

Nordic Business Forum 2019

Jenna Saarela LLTSH18

9.10-10.10.2019 Bio Rex Kajaani

 

Nordic business Forumin pääaiheena toimi tänä vuonna yrityksen kasvu. Kolmena alateemana toimi innovaatio, markkinointi ja johtaminen. Mieleeni jäi eniten innovaatiosta puhujat, sillä siitä puhujien esityksistä oli kaikkein helpoin tehdä muistiinpanoja. Esityksen olivat mielenkiintoisia, heidän PowerPoint-esityksistänsä sai paljon kirjoitettua sekä niissä tuotiin esille paljon itselleni uutta asiaa.

 

Innovaatio

Ensimmäinen puhuja Costas Markides kertoi mihin tuloksiin innovaatiolla pyritään yrityksessä. Ensimmäisenä hän mainitsi kasvun. Tämä käy järkeen, sillä yritys pyrkii kasvuun totta kai. Toisena korkeammat voitot ja tämähän on selvää sillä yleensä kaikki yritykset pyrkivät suurempiin tuloksiin. Korkeimmilla voitoilla saadaan lisää rahaa yritykseen, jonka avulla voidaan yritystä kehittää ja näin luoda uutta. Kolmantena motivoituneita työntekijöitä, tyytyväinen työntekijä on tehokkain. On totta että innovaatio ei pelkästään kehitä tuotetta/palvelua tai keksi kokonaan uutta tuotetta/palvelua. Vaan innovaatio kehittää myös työympäristöä ja lisää innokkuutta työyhteisöön. Viimeisenä hän mainitsi uskolliset asiakkaat ja mikä olisi tärkeämpää kuin tuotteiden tai palvelujen kuluttajat. Innovaatio on yrityksen uudistettu tuote tai palvelu. Tai kokonaan uusi keksintö. Tämä jos mikä pitää asiakkaita uskollisena. Costas kertoi myös paljon eri innovaation muotoja sekä esitti eri näkökulmia. Erilaisia innovaatio tyyppejä olivat: tuote innovaatiot, liiketoimintamalli innovaatio, teknologinen innovaatio, strateginen innovaatio sekä prosessi innovaatio.

 

Viidentenä toiminut puhuja Alex Osterwalder mainitsi innovaatioista tärkeän seikan. ”Innovaatio ei ole sama asia kuin idea’’.

 

Omat havaintoni

Kahden päivän NBF- tapahtuma oli aika paljon kertausta jo yrityksen kasvuun liittyvissä asioissa, mutta myös opetti uutta. Puhujat toivat eri näkökulmia innovaatioon, johtamiseen sekä markkinointiin. Innovaatio oli näistä aiheista itselleni vierain. Sillä on varmasti osa syy, miksi tämä jäi eniten mieleen.

Torstain ensimmäinen puhuja Sara Blakely jäi mieleen huikeallaan liiketarinallaan, kuinka Spanx:n. sai alkunsa. Tämä tarina inspiroi, että kuka vain voi menestyä jos ei vain pelkää. Ja miten arkielämässään voi keksiä loistavan idean.  Lisäksi hän opetti tärkeän opetuksen, että kysymällä oppii eikä tyhmiä kysymyksiä ole olemassakaan. Tämä on sellainen, jossa itse havaitsen puutteita, että pitäisi rohkeasti uskaltaa kysyä.

Torstain toinen puhuja Carla Harris jäi mieleen puhuessaan ” Jos ihmiset pelkäävät, eivät he silloin uskalla ottaa riskejä´´. Tämä jäi mieleen koska usein miettii aina epäonnistumista. Tämä on joku mitä itsekin tulisi huomioida koulu- ja työelämässä. Hän puhui että, tulee myös opettaa kuinka hävitään. Silloin selättää häviöt. Tämä olisi ihmisten tärkeä muistaa. Sillä joskus pelätään niin paljon häviötä, ettei uskalleta enää yrittää. Pelolle ei pidä antaa tilaa. Joskus riskit ovat huonoja ja niistä oppii. Toisinaan riskeistä syntyy jotakin suurta ja menestyksellistä.

Tapahtuman järjestäjille iso kiitos. Oli järjestetty hieno tilaisuus tänne Kajaanin Bio Rexiin ja lisäksi tarjoilut olivat hyviä.