NBF 2019

NORDIC BUSINESS FORUM 2019                                                                                             

 

Juliet Font

Juliet Font toi puheessaan esille kuinka tärkeää on arvostaa hiljaisuutta. Työelämässä ollaan totuttu tekemään töitä rutiininomaisesti eikä turhia taukoja juurikaan ole. Työntekijöillä ei ole juuri aikaa olla tai ajattelemaan vapaasti normaalien työskentelytapojen takia. Font ilmoitti, että noin 20% yritysten käyttämästä ajasta on niinsanotusti turhaa, ei produktiivista aikaa. Font kertoi, että jo kahden minuutin  paussilla on todella suuri vaikutus muistiin, luovuuteen sekä vireystilaan.

Font käyttää tästä hiljaisesta ajasta nimitystä ”White Space”. White Space tarkoittaa hiljaista aikaa itsensä kanssa. Kyseistä ilmiötä ei kuitenkaan tule sekoittaa meditaatioon. White Spacen aikana voi itseltään kysyä erilaisia kysymyksiä, kuten: mikä ansaitsee minun keskittymiseni?, Mitä minun todella tarvitsee tehdä, Onko mitään mistä voin luopua?.

Minusta Font toi tässä puheenvuorossaan esille todella tärkeitä asioita. Ja vaikka yrityksen tärkein päämäärä on tuottaa voittoa, ei ole pahitteeksi ottaa välillä pausseja ja miettiä yrityksen asioita abstraktimmasta näkökulmasta.

On kuitenkin tärkeää, että yrityksellä on samanlainen kuva siitä, miten ja milloin White Spacea voi hyödyntää. Ei kannata vain yhtäkkiä jättää menemästä kokouksiin tai jättää tekemättä sovittuja töitä.

 

 

 

Nordic Business Finland 2019 toi minulle paljon uusia työkaluja ja oivalluksia, joita tulen varmasti käyttämään tulevaisuudessa niin koulussa, kuin tulevissa töissänikin.

Oivalsin esimerkiksi sen, että hyvinkin pienistä ja turhan tuntuisista ideoista voi kasvaa jotain todella suurta, ja että vastoinkäymiset ovat väistämätön elementti kasvun saavuttamiseksi. Pyrin arvostamaan pieniäkin ideoita, ja olla hylkäämättä niitä heti kättelyssä. Opin myös, että välillä kannattaa ottaa pieni tauko, ja ajatella asioita abstraktimmasta näkökulmasta, ja antaa oman luovuuden tulla mukaan ajatuksiin. Opin myös sen, että kaikista ei tule tykätä, mutta kaikkien kanssa on tultava toimeen. Kontaktien luominen ja eri ihmisten tunteminen on erittäin palkitsevaa työmaailmassa. Pitää myös toimia moraalisesti oikein oman yrityksen normeja kunnioittaen. Pitää myös muistaa, että brandi ja imago ovat yrityksen elinehto. Pyrin antamaan itsestäni hyvän kuvan niin siviilissä, kuin myös työelämässä.

 

 

Jussi Väyrynen LLT19S