Kohti kestävää huippusuoritusta

Elli Miinin – LLT17SM

Ajoitus. Palautuminen. Rytmitys. Kolme asiaa, jotka kuvaavat miten voit saavuttaa parhaimman tuloksen niin urheilussa, työelämässä kuin henkilökohtaisessa elämässä, ja näin päästä huippusuoritukseen.

James Hewitt, yksi Nordic Business Forum 2018 puhujista, kertoi huippusuorituksesta ja siitä miten tärkeää on keskittää voimavaransa oikeisiin asioihin oikeaan aikaan. Hän vertasi tietotyötä kestävyysurheiluun, ja kertoi myös miten työntekijän terveys ja hyvinvointi vaikuttavat kognitiiviseen suoritukseen.

Huippusuoritukseen pääseminen vaatii itsetuntemusta ja selkeää päämäärää. On hyvä muistaa kolme olennaista asiaa, joiden avulla voit päästä huippusuoritukseen:

  1. Ajoita suoritus oikein
  2. Anna aikaa palautumiselle
  3. Seuraa omaa rytmiäsi

Ensinnäkin on tärkeää ymmärtää, että kun teemme kovasti töitä jonkun asian eteen, se pitäisi tehdä oikea- aikaisesti. Saamme parempia tuloksia samalla vaivalla, jos keskitämme suorituksemme oikeaan aikaan.

Toiseksi palautuminen on erittäin tärkeää. Täytyy antaa aikaa levolle, vaikka ei aina tuntuisi siltä. Tämä saattaa olla hankalaa ja vaatia itsekuria varsinkin silloin, jos ei koe tarvetta lepohetkelle.

Tärkeintä on kuitenkin löytää oma rytmi ja kuunnella sitä. Onpa kyse urheilusta tai työstä, pitäisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, milloin itse on parhaimmillaan.

Aikaiset linnut & Pöllöt

Jokaisella ihmisellä on luonnostaan ominaisrytmi, joka saattaa vaihdella päivittäin jonkun verran. Mielenkiintoista on se, että harvoin huomioimme omaa rytmiämme kognitiivisessa suorituksessa, koska työvuorot ja aikataulut toimivat ristiriidassa oman luonnollisen rytmimme kanssa. Ominaisrytmin perusteella voidaan luokitella kaksi selkeästi toisistaan eroavaa tyyppiä: ”aikaiset linnut” & ”pöllöt”.

Nämä ”aikaiset linnut” ovat aamuihmisiä, jotka suosivat aamuja ja sen vuoksi heille luonnollinen ajankohta huippusuoritukselle on aamulla. ”Pöllöt” ovat puolestaan iltaihmisiä, jotka ovat parhaimmillaan iltaisin, ja heidän huippusuorituksensa ajoittuu iltaan. Pöllöjen luontainen päivärytmi on toisin sanoen päinvastainen aikaisiin lintuihin verrattuna. Valtaosa väestöstä sijoittuu johonkin näiden kahden ääripään välille.

Olipa luonnollinen päivärytmi mikä tahansa, voi rytmistä erottaa selvästi kolme erillistä vaihetta: huippupiste, alin vaihde ja keskivaihde. Huippupiste on paras aika keskittymiseen, tutkimiseen ja tuottavuuteen. Alin vaihde on puolestaan paras aika lepoon, palautumiseen ja pohdiskeluun. Keskivaihteella on hyvä mahdollisuus yksinkertaisten tehtävien tekemiseen, kuten sähköpostiin ja puhelimeen vastaaminen.

Keskity olennaiseen

Suurin ongelma on se, että emme kiinnitä huomiota rytmiin. Kognitiivinen suorituskykymme häiriintyy, koska kiinnitämme liikaa huomiota lopputulokseen. Tämä on suuri ongelma, koska ihmisten kognitiiivinen kyvykkyys tulee olemaan yhä tärkeämpää tulevaisuuden työssä. Useimmissa ammateissa työtä voidaan automatisoida, mutta jäljelle jäävä työ vaatii inhimillistä kyvykkyyttä, kuten monimutkaista ongelmanratkaisukykyä, yhteistyötaitoja ja luovuutta. Näiden kykyjen tuottamiseen tarvitaan hyvin levänneet ja keskittymiskykyiset aivot.

Todellinen uhka ei ole se, että koneet, kuten tekoäly, tekevät työtä ihmisen tavoin, vaan se, että me ihmiset yritämme tehdä työtä koneen tavoin. Tarvitsemme enemmän inhimillistä rytmiä työn ja levon välillä, jotta voimme olla luovia, sekä keskittyä työn ja levon väliseen tasapainoon. Tärkeintä on optimoida, ei maksimoida. Emme voi aina olla ”päällä”!

Hyvinvointi parantaa suoritusta

Stressi ja lepo vaikuttavat kaikista eniten kognitiiviseen suorituskykyyn. Ihmiset, jotka toteuttavat rytmiä työnteon ja levon välillä sekä voivat paremmin että suoriutuvat paremmin. Ei ole siis mikään yllätys, että suorituksesi kärsii, jos olet liian stressaantunut etkä nuku hyvin. Onkin tärkeä kysyä itseltään: Kuinka kulutan aikaani? Toiminko oman luontaisen rytmini mukaan?

Valtaosa on jumissa kognitiivisessa ”keskivaihteessa”, jolle on ominaista vaihtaa jatkuvasti tehtävää, juosta aikataulujen perässä, vastata puhelimeen, sopia tapaamisia, olla stressaantunut jne. Emme osaa vaihtaa pienemmälle tai korkeammalle vaihteelle silloin kuin pitäisi. Mikä on siis ratkaisu tähän ongelmaan?

Tässä muutama käytännön vinkki siihen, miten voit parantaa suorituskykyäsi:

  1. Aloita siitä, että aikataulutat keskittymistä vaativat työt siihen ajankohtaan, kun luontainen suoritustasosi on korkeimmillaan. Kiinnitä huomiota siihen, milloin olet parhaimmillasi ja millaisessa ympäristössä työskentelet. Minimoi keskeytykset!
  1. Ajoita lepohetket ja pohdiskelut sinne, missä luonnollisen rytmisi mukaan suoritustasosi on alimmillaan. Muista, että tehokkain tauko on aktiivinen, sosiaalinen ja luonnollinen.
  2. Aseta rajat toiminnallesi ja nuku 7-9 tuntia yössä. Uni on tehokkain tapa parantaa suoritusta. Riittävä uni ja hallittava stressi johtaa parempaan kognitiiviseen suoritukseen.

Maailma muuttuu, muutu sinäkin!

Elämme ajassa, jossa tulee tapahtumaan isoja muutoksia tulevaisuudessa. Yksi huolen aihe on se, miten nopeasti maailma muuttuu ympärillämme ja kuinka pysymme mukana tuossa muutoksessa? Ihmiskunta on aina elänyt ajassa, jossa teknologia korvaa ihmistä. Teknologia on aina mullistanut maailmaa. Tällä hetkellä muutos tapahtuu kuitenkin niin nopeasti, etten uskalla edes ajatella mitä vaaroja se tuo tullessaan.

On hyvä, että tästä transformaatiosta käydään julkista keskustelua. On tärkeää, että keskustelu on avointa ja läpinäkyvää. Näin voimme jokainen orientoitua maailmalaajuiseen muutokseen, mikä tavalla tai toisella koskettaa meitä jokaista, ja miettiä, miten jokainen voi omalla kohdallaan muuttaa toimintaansa, jotta pysyisimme mukana maailman myllerryksessä.

Toivon, että pystyisin omalta osaltani vastaamaan muuttuvan maailman vaatimuksiin itseni johtamisen ja elinikäisen oppimisen kautta. Menestys vaatii toimivaa strategiaa, ja siksi haluan kehittää oman elämäni strategian, jonka avulla pystyn etenemään niin opinnoistani kuin henkilökohtaisessa elämässäni itselleni parhaalla mahdollisella tavalla, omia ainutlaatuisia vahvuuksiani löytäen ja hyödyntäen. Haluan haasta itseni kasvamaan ja kehittymään. Haluan kantaa mukanani sellaista henkistä pääomaa, jonka saavuttaminen on ollut haastavaa, mutta palkitsevaa. Sellaista arvoa, jota ei rahalla saa…

Vaikka maailma muuttuu nopeasti ja osaamisvaatimukset vain kasvavat, on kuitenkin hyvä muistaa yksi asia: ei tarvitse olla täydellinen, riittää että tekee parhaansa!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.