NBF:n oivallukset

Innovaatiot mahdollisuutena

Costas Markinedes puhui avoimesti siitä, kuinka innovaatiot ovat kasvussa globaalisti. Innovaatiot mahdollistavat yrityksille kasvua, jonka seurauksena yritykset saavat enemmän voittoja itselleen. Erityisesti yritykset saavat innovaatioilla kasvua ja voittoa, koska innovaatioilla yritykset pystyvät olemaan erilaisia kuin kilpailijat. Toki innovaatioissa tulee ottaa huomioon tarinankerronta, koska sitäkin voi pitää innovaationa, jolla erottua erilaisten yritysten massasta. Innovaatiot nostattavat yritysten työntekijöiden motivaatiota ja samalla parantaa näin työympäristöä. Varmasti työntekijöillä on turvallinen ja motivoitunut tunne, kun yritys tekee voittoa eikä ole pelkoa oman työpaikan menetyksestä. Innovaatio tuo näitä kaikkia asioita yritykseen, mutta innovaatio ei käsitä vain tuotteet kehitystä, siihen voi kuulua myös prosessin, teknologian ja yritysstrategian innovaatio.

Yrityksen tulisi valita tavoite, jonka haluaa saavuttaa innovaatiolla. Tämän takia etsitään ja kehitellään innovaatiota, jolla saadaan kyseinen tavoite täytettyä. Kyseissä puheessa annettiin esimerkki myyntipassista. Toisessa oli tyhjä kuponki ja toisessa kaksi leimaa jo valmiina, vaikka molemmissa ilmaisen juoman saamiseksi oli ostettava saman verran kahvia. Tässä tulee ilmi psykologinen vaikutus ihmismieleen, jonka itse tunnistan. Ostaisin itse sellaisesta paikasta, jossa on valmiiksi leimoja, koska silloin tuntuu, että olen lähempänä ilmaista tuotetta kuin sellaisessa, jossa saan ensimmäisestä ostosta vain yhden leiman. Toki minun pitää kerätä saman verran leimoja kummassakin paikassa, mutta enemmän leimoja heti alkuun tuo tunteen, että passin saa nopeammin täyteen. Tästä esimerkistä päästääkin yhteenvetoon, jossa saman asian voi tehdä eri tavalla, vaikka molemmissa sama logiikka, mutta silti tulos voi olla täysin, vaikka passien tarkoitus on sama.
Innovaatiota on myös valita eri segmentti, missä kilpailijat toimivat. Tällä tavalla tulet saamaan lisää asiakkaita, koska et yritä haalia samoja asiakkaita, mitä yrittävät esimerkiksi kuusi muuta kil-pailijaa. Esimerkkinä puheessa oli Dollar Shave Club, joka myy halvalla partahöyliä. Tämä oli aivan uusi innovaatio, koska partahöylät olivat huomattavasti halvempia kuin kilpailijoiden. Kyseinen yritys valtasi markkina, koska he vain myivät höyliä ja teriä. Yritys ei itse edes valmista teriä vaan keskittyy pelkästään myymiseen. Itseäni yllätti, että terät kuitenkin tehdään Saksassa ja saadaan myytyä niin halvalla. Luulin, että kyseiset tuotteet olisivat tehty Kiinassa, koska siellä on niin halpaa tuottaa kaikkea.

Nykyään yritysmaailmassa on olemassa kahdenlaisia innovaatioita. Nykyisiä yrityksiä haastavat yritykset, joilla on joko pysyviä innovaatioita tai vastustavia innovaatioita. Pysyvissä innovaatioissa on vähemmän riskejä ja ne ovat helpompi toteuttaa, mutta niillä on kuitenkin vähemmän vaikutusta. Vastustavilla innovaatioilla on paljon enemmän vaikutusta kilpailijoihin, mutta ne ovat riskialttiimpia ja hankalampia toteuttaa. Yritysten tulee valita, millä tyylillä lähtee toteuttamaan innovaatiotaan. Yrityksen tulee muistaa, että innovaatiot voivat epäonnistua ja sen takia yrityksen tulee sallia epäonnistumisia työntekijöilleen.
Hyvät ja innovatiiviset yritykset kyselevät työntekijöiltä heidän mieltään innovaatioihin ja ottaa palautetta vastaan. Samalla ottaa huomioon kaikkien ammattitaito ja kokemukset työelämästä ja elämästä. Kuitenkin innovaatioissa voi tapahtua huonosti sen keksimälle yritykselle. Kilpailija pystyy osittain kopioimaan kyseisen innovaation ja saamaan sillä tavalla myyntienemmistön markkinoilla. Esimerkkinä puheessa oli partahöylät, Gillette on markkinoiden suurin yritys, mutta itse Gillette ei kehittänyt partahöylää tai niiden teriä. Puhe innovaatiosta on mielenkiintoista, koska on mahdotonta kertoa, kuinka olla innovatiivinen.

Omat oivallukset

Ensimmäinen oivallus liittyy siihen, että voisin käyttää innovaatioita koulutehtävissäni. Tämän to-teuttaisin kehittelemällä uusia keinoja tehdä ryhmätöitä ja koulutehtäviä. Minun tulisi miettiä paremmin, mikä on ongelmani tai ratkaistava asia koulutehtävässä ja innovoida, kuinka saan sen ratkaistua helpommin ja vaivatta. Ryhmätöissä käyttäisimme meidän kaikkien kokemuksia ja osaa-mista siinä, miten lähdemme ratkaisemaan koulutehtäväämme tai ongelmaamme. Töissäni inno-vaatiot voisivat helpottaa työtaakkaani, jolloin minun pitää käyttää vähemmän energiaa kaikkeen muuhun. Tämän seurauksena saisin enemmän aikaa keskittyä kunnolla työtehtävään.
Toinen oivallus liittyy siihen, että teknologian avulla pystyy tekemään kaiken nopeammin. Koulutehtävissä olenkin siirtynyt siihen, että teen melkein kaiken tietokoneella, esimerkiksi muistiinpanot ja kirjoitustehtävät. Kehittämiskohteet itselläni olisi siinä, että pystyisin kehittämään tietoteknisiä taitojani. Koulussa oppimani tietoteknisettaidot helpottaisivat siirtymistäni työelämässä eri työtehtäviin, koska minun ei tarvitsisi töissä opetella käyttää teknologiaa. Voisin keskittyä heti alusta alkaen töiden tekemiseen.
Kolmas oivallukseni liittyy siihen, että pitää sallia itselleen epäonnistumisia ja olla oma itsensä. En saa olla liian ankara itselleni vaan voin sallia itselleni sen, että kaikkea ei tarvitse heti osata ja virheistä oppii. En pyri enää täydellisyyteen koulutehtävissä. Niissä saa olla joitakin epäonnistuneita kohtia, joista opettaja mainitsee. En mieti kommenttien jälkeen, että olen epäonnistunut vaan sitä, että kuinka otan ensi kerralla huomioon kyseiset asiat. Sama asia liittyy työelämään, koska olen kokoonpanotöissä tehnyt virheitä, jotka ovat olleet omaa huolimattomuuttani. Minulle on huomautettu niistä, jonka jälkeen olen ollut hieman allapäin. Olen koittanut parantaa keskittymistäni kyseiseen työtehtävään ja samalla muistan, millaisia asioita tulee ottaa huomioon kasatessa tiettyä komponenttia. Olen kirjaimellisesti oppinut virheistäni ja se on kehittänyt minua ihmisenä. Minusta jokaisen tulee osata myöntää, milloin on tehnyt virheen ja kuinka siihen voi itse vaikuttaa.
Yhteenvetona minun tulee analysoida koulussa ja työelämässä työskentelyäni eri näkökulmista. Samalla imeä uutta oppia muilta ihmisiltä, kuinka he tekevät tietyt asiat ja olisiko heidän tyylistään apua minun työskentelyyn. Samalla voisin tuoda omaan arkielämääni samoja oivalluksia, mutta kuitenkin muistaa, että vapaa-ajalle tulee ottaa kuitenkin rennosti eikä koko ajan miettiä, kuinka voisin kehittää ja kasvattaa omaa henkistä osaamistani.

Rasmus Salomaa LLT18SM

Bookmark the permalink.

Comments are closed.