Johtajan rooli liike-elämässä

Johtajan rooli liike-elämässä

Nordic Business Forum järjestettiin 9.-10.10.2019 Helsingissä ja se lähetettiin livestreeminäTämän vuoden pääteemana oli kasvu ja aiheina olivat johtajuus, markkinointi ja innovaatiot. Tapahtumassa esiintyi tunnettuja kansainvälisiä liike-elämän johtajia ja yritysten perustajia, kuten George Clooney, Steve Wozniak ja Carla Harris. Kerron itse Carla Harriksen puheenvuorosta. 

Torstaina aamupäivällä 10.10.2019 Helsingissä esiintyi ansioitunut ja yleisön nauramaan saanut puhuja, Carla Harris. Harris on kirjailija, toimitusjohtaja ja gospel-laulaja, joka levyttää myös levyjään. Harriksella oli yritysten johtajille 8 vinkkiä siitä, miten yritys voi menestyä ja millainen on hyvä johtaja. Menestymiseen viittaa myös puheenvuoron otsikko Strategize to Win. Ensinnäkin johtajan tulee olla autenttinen eli aito ja oma itsensäJokainen on juuri sellaisenaan hyvä johtaja kuin hän on, kukin omalla tavallaanToiseksi johtajan tulee rakentaa luottamusta, jotta työntekijät ja alaiset voivat luottaa siihen, että johto kykenee johtamaan organisaatiota tuloksellisesti. Kolmanneksi hyvä johtaja luo selkeyttä. Kun johtajalla on selkeä visio johtamisesta, niin hänellä on vahva näkemys siitä, mihin ollaan menossa. Neljänneksi johtaja pystyy antamaan muille tilaa, mahdollisuuden toisille kasvaa johtajiksi. Tällöin johtaja antaa muille voimaa, energiaa ja motivaatiota kasvaa johtajiksi. 

Viidenneksi johtajalta vaaditaan moninaisuutta ja erilaisia taitoja. Hän pystyy luomaan erilaisia vaihtoehtoja ja antamaan mahdollisimman monta näkökulmaa. Kuudenneksi johtajalla tulisi olla innovaatioita eli uusia ideoita ja ajatuksia. Harris painottaa sitä, että virheiden tekemistä tai epäonnistumista ei tarvitse pelätä. Seitsemänneksi johtajan tulisi olla inklusiivinen eli ottaa ja osallistaa kaikki mukaan. Kukaan ei saa kokea tulleensa syrjityksi ryhmässä/organisaatiossa. Harrisin viimeisessä kahdeksannessa kohdassa, keskiössä oli ääni. Johtajan täytyy käyttää myös omaa ääntään. Selkeä äänenkäyttö saa aikaan vahvan ja vaikutusvaltaisen kuvan johtajasta.

Opin, kuinka yrityksen johtaminen on nykyään melko vaativaa ja moninaista, sillä se vaatii johtajalta erilaisia taitoja ja ominaisuuksia tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi. Johtaminen ei pelkästään kohdistu organisaation nykyiseen toimintaan, vaan sillä pyritään vaikuttamaan myös siihen, millaiseksi organisaation tulevaisuus määräytyy. Tarvitaan siis luovuutta ja uusia innovaatioita, ideoita sekä ajatuksia suunniteltaessa tulevaisuutta. 

Kuunnellessani yllätyin hieman, kuinka paljon rahaa useimmat yritykset tuhlaavat ja käyttävät markkinointiin. Mainoksien ja tuotteiden esilletuomiseen käytetään valtavasti aikaa ja siihen nähdään vaivaa. Mainoksista tehdään isoja, tarjoushintoja ja –prosentteja korostetaan ja niissä käytetään erilaisia tehokeinoja sekä tyylejä. Näin houkutellaan asiakkaita kiinnostumaan tuotteesta ja tekemään niistä kauppoja. Sellaisiin tuotteisiin, joita ei välttämättä tarvitse, ei kannata kuitenkaan tuhlata rahaa. Kun ostan tulevaisuudessa kaupasta tuotetta tai käyttötavaraamietin, onko sille todellista tarvetta.  

Nordic Business Forumista minulle jäi erityisesti mieleen puhelimen käyttö Randi Zuckerbergin puheesta. Kuten hätotesi, olemme nykyään jatkuvasti riippuvaisia puhelimen käytöstäKaikissa tilanteissa puhelinta ei kuitenkaan saa käyttää. Mieleeni nouserityisesti puhelimen käytön säännöt työpaikalla. Myymäläpäällikkö kertoi, että työn aikana puhelinta ei saa käyttää. Vain tauoilla ja ruokatunnilla sen käyttö on sallittua. Joten nämä ohjeet minun tulee muistaa jatkossakin työpaikalla töitä tehdessä. 

Aatu Peuraniemi LLT19SB

Bookmark the permalink.

Comments are closed.