Markkinoinnin avulla menestykseen

Monet vähättelevät markkinoinnin merkitystä ja tärkeyttä. Kuitenkin markkinointia pitäisi suunnitella jo yrityksen perustamisvaiheessa, sillä huonosti suunnittelulla markkinoinnilla yrityksen kilpailukyky ja kannattavuus jää uhkaavan pieneksi. Mutta millä keinoilla saamme yrityksemme tuotteita ja palveluja ihmisille tehokkaasti? Millainen on hyvä markkinointisuunnitelma?

Keskeisimmät kysymykset, joihin pitäisi löytää vastaus on ”Ketkä ovat asiakkaitani, Missä päin Suomea/maailmaa asiakkaani ovat, Miksi he ostaisivat juuri minulta eivätkä muilta? Liikeidea ei voi toimia jos asiakas ei tiedä yritystäsi tai että mitä yrityksesi tarjoaa.

Tietotekniikkaa voi hyödyntää markkinoinnissa tekemällä kiinnostavat ja näyttävät nettisivut sekä avaamalla yritykselle tilejä sosiaaliseen mediaan, esimerkiksi Instagramiin ja Twitteriin. Sitä kautta iso osa mahdollisista asiakkaista löytävät yrityksesi ja kuluttajat pystyvät helposti antamaan palautetta ja jakamaan aihetta muille. Voit myös perustaa yrityksellesi verkkokaupan.

Oikean hintatason luominen on myös tärkeää. Hintatasoksi tulisi olla mahdollisimman korkea, kuitenkin niissä puitteissa että se olisi asiakkaan kukkarolle sopiva. Tämän lisäksi kannattaa ottaa selvää kilpailijoista ja heidän hinnoista. Tämä auttaa hintojen suunnittelussa ja tuotteiden/palvelujen kehittämisessä.

Järjestä tapahtumia. Messu tai kampanja keskustassa tai torilla houkuttelee ihmisiä myös sosiaalisen median ulkopuolelta. Suunnitelkaa yrityksellenne oheistuotteita kuten kyniä, pinssejä tai vaatteita. Tämä ylläpitää nykyisiä asiakassuhteita ja antaa hyvän mahdollisuuden luoda myös uusia kontakteja.

Hyvällä ja johdonmukaisella markkinoinnilla varmistetaan yrityksen voitot ja kannattavuus. Menestyvät yritykset luovat tätä kautta myös työpaikkoja.

Mitä opin Nordic Business Forumista?

Nordic Business Forumissa puhuneet liike-elämän henkilöt jakoivat tärkeitä elämänohjeita ja heittivät meille pohdittavaksi erilaisia ajatuksia. Listaan niistä tässä kolme.

Ensimmäisenä tuli Costas Markidesin puhe, jossa hän rohkaisi meitä innovoimaan, ottamaan tiettyjä riskejä ja välttämään epäonnistumisen pelkoa. Tämä oli mielestäni tärkeä, sillä pelko epäonnistumisesta on ihan normaalia, mutta nykyään maalaamme piruja seinille ihan pienistäkin virheistä. Aion rohkaista itseäni tuomaan luovuuttani esille, jotta siitä voisi olla minulle hyötyä työ- ja liike-elämässä. Ja kannattaa muistaa että epäonnistumisten ja pettymyksien kautta oppii kehittämään omaa toimintaansa.

Toisena aiheen on Parag Khannan selostus Euroopan ja Aasian talouksien vuorovaikutuksesta. Tässäkin puheessa Khanna käytti enemmän nimitystä Euraasia kuin Eurooppa ja Aasia. Yleensä unohdamme Euroopan riippuvuuden aasialaisista talousmahdeista ja esimerkiksi Kiinan, Japanin, Intian ja Indonesian kauppakumppanuuden roolin. Itsekin politiikasta kiinnostuneena aion antaa tälle ajatukselle suurempaa painoarvoa valtakunnallista mediaa selaillessani.

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä mieleeni jäi Carla Harrisin vinkit menestyksekkääseen johtamiseen. Harrisin pointteja olivat muun muassa ”Be authentic, create clarity and build trust” eli ole oma itsesi, luo selkeyttä ja rakenna luottamusta. En ole koskaan ollut esimiesasemassa tai johtotehtävissä. Nämä olivat hyödyllisiä vinkkejä ja auttavat minua varmasti jos työelämässä hakeudun esimiesasemaan.

Akseli Harju LLT19S

Bookmark the permalink.

Comments are closed.