NBF blogi

Ville Tikkanen LLT18SM

Nordic Business Forum

Costas Markides

Innovaatio voi tarkoittaa montaa eri asiaa. Se voi olla tuote idea, palvelu tai markkinointi keino. Costas Markides kävi Nordic Business Forumeilla puhumassa innovaatiosta. Lavalla hän puhui siitä, miten innovointi voi olla markkinointia ja millaista se olisi. Samalla hän myös korosti segmentoimisen tärkeyttä markkinointi suunnitelmaa tehdessä.

Ensimmäinen esimerkki mitä Markides esitti, oli kahvi etukortti. Kahvila antaa asiakkaillensa etukortin, jos asiakas ostaa 8 kahvia, saa seuraavan kahvin ilmaiseksi kyseissä kahvilassa. Markides esitti kaksi esimerkkiä etukorteista. Ensimmäisessä on 8 tyhjää kohtaa ja toisessa 10 mutta kaksi on leimattu jo valmiiksi. Jälkimmäinen osoittautui tutkimusten mukaan tehokkaammaksi. Tätä perusteltiin sillä, että ihmiset tekevät todennäköisemmin loppuun sen, minkä he ovat aloittaneetkin.

Toinen esimerkki oli Dollar Shave Club. Minkä markkinointi on hyvin aggressiivista ja muuta kilpailua häiritsevää. Tämän Markides luokitteli innovaatioksi, koska Dollar shave Club on ollut olemassa jo jonkin aikaa, vasta kun he alkoivat mainostaa aggressiivisemmin ja riskimmin heidän yhden dollarin paketillaan, he alkoivat saada huomiota. Pähkinän kuoressa he tähtäsivät suureen myyntimäärään pienellä hinnalla.

Näitten esimerkkien perusteella Markides kertoi, että innovaation ei välttämättä tarvitse olla uusi idea, se voi olla myös vanhan asian kehittämistä. Hyvää markkinointi suunnitelmaa ei välttämättä löydy heti. Hyvä markkinointi suunnitelma voi aggressiivisempaa, joka voi olla tehokkaampaa mutta sillä on myös suuri riski. Toisaalta se voi olla myös rauhallisempaa, jolloin riski epäonnistua on paljon pienempi, mutta samaan aikaan se ei välttämättä ole yhtä tehokas. Markides kannustaa myös kokeilemaan erilaisia strategioita, eikä kannata pelätä epäonnistumista. Virheistä oppii.

Epäonnistuminen, johtaminen ja joukosta erottuminen

Moni korosti ja toi esille epäonnistumisen Nordic Business Forumissa. Epäonnistuminen on tärkeää kasvun kannalta. Virheistä oppii. Jos tekee virheen, sitä ei kannata jäädä murehtimaan, vaan miettiä olisi voinut paremmin tai eri tavalla ja yrittää uudestaan. Virheitä ei kannata pelätä, vaan ne kannattaa ottaa uutena mahdollisuutena. Kuten George Clooney sanoi haastattelussaan, ei kannata jäädä murjottamaan virheitään vaan nousta ja päästä mahdollisimman nopeasti takaisin töihin.

Hyvä arkielämän esimerkki epäonnistumisista on Donald Trump. Hänellä on monta yritystä mennyt konkurssiin, mutta niistä huolimatta hänen nimellään on varustettu monta hotellia ja rakennusta. Nykyään hän on myös Yhdysvaltojen presidentti. Donald ei jäänyt valittelemaan ja murjottamaan virheistään, vaan rupesi heti kehittelemään uutta.

Johtaminen on tärkeää yrityksen menestyksen ja kasvun kannalta. Tehokkaalla ja paljolla työllä voidaan saada paljon aikaan. Varjopuolena tässä on, että johtajat ja työntekijät voivat väsyä hyvin helposti, jos työtä on liikaa. Tehokasta johtamista on se, että osaa käyttää aikansa hyväksi niin että aikaa jää itselleen ja muille töiden lisäksi. Monilla johtajilla menee paljon aikaa eri tapaamisiin ja kokouksiin ja vähemmän aikaa olennaisiin asioihin. Miten tämän hoitaa, siihen on monta eri vastausta. Tehokkaimpana keinona mikä tulee mieleen, on Leanin ajattelutapa, eli kaikki turha pois. Ei osallistu sellaisiin asioihin, joilla ei ole suurta merkitystä yrityksen kannalta.

Jotta kaiken kilpailun keskeltä voisi erottua, kannattaa erottua joukosta. Hyvä keino erottua joukosta on luomalla luottamusta asiakkaisiin ja toisiin yrityksiin. Luottamusta ei saada niin kuin maitoa kaupan hyllyltä, sitä pitää itse luoda ja kehittää. Verkostoituminen eli luo suhteita toisiin ihmisiin ja yrityksiin on merkki luottamuksesta. Verkostoitumalla erottuu helposti joukosta. Muut erottavat selvästi vaikuttavammat ihmiset toisistaan ja tämä voi olla hyvin tärkeää kasvun kannalta.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.