Opintojen rakenne

 

Opintojen tavoitteena on datacenter -ratkaisujen kokonaisuuden hahmottaminen jolloin opiskellaan keskeisiä palvelin- ja työasematuotteita sekä nykyaikaisia organisaatioiden verkkoratkaisuja. Ylläpidon perusvalmiuksien lisäksi koulutus antaa valmiudet suunnitella ja kehittää tietoteknisiä ratkaisuja osana organisaation muuta kehittämistyötä. Yksittäisiä kursseja ja kurssisisältöjä pyritään niputtamaan isommiksi asiakokonaisuuksiksi projektimuotoisissa harjoitustöissä, jotka voivat ulottua yli yksittäisten kurssien. Kurssisisällöt ja ajankohdan löydät opetussuunnitelmastamme.

Comments are closed.