Koulutus

 

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa (210 op) suoritettava datacenter -ratkaisuihin erikoistuvan koulutuksen osuus voi olla laajuudeltaan jopa yli 100 opintopistettä. Koulutus toteutetaan osana tietojenkäsittelyn tradenomikoulutusta, jonka opinnot kestävät 3,5 vuotta. 

Datacenter -ratkaisujen keskeiseksi opetusvälineeksi Kajaanin ammattikorkeakoulussa on otettu virtualisointi, jota opiskellaan uusitussa tietojärjestelmälaboratoriossa.  Yhteensä virtualisointiin liittyviä opintoja on mahdollista sisällyttää tutkintoon 21 opintopisteen verran. Toinen keskeinen opetuskokonaisuus on palvelin- ja verkkoympäristöt sekä niiden hallinta. Kajaanin ammattikorkeakoulu on mukana Microsoftin ja VMwaren IT Academy –ohjelmissa, joiden resursseja opiskelijat voivat hyödyntää koko opiskeluaikansa. Lisäksi edistyksellisimmille opiskelijoille Kajaanin ammattikorkeakoulu tarjoaa mahdollisuuden suorittaa tietojenkäsittelyssä eri toimittajien sertifiointeja ja koulu osallistuu testeistä koituviin kustannuksiin. Datacenter -ratkaisujen koulutus antaa valmiudet toimia esimerkiksi järjestelmäasiantuntijana, kouluttajana, IT-suunnittelijana tai käyttöpäällikkönä.

Comments are closed.