Niko Mourujärven asiantuntijaluento 18.10.2012Niko Mourujärvi’s lecture on Thursday October 18th

Teknologiakonsultti Niko Mourujärvi Tradec Networks Oy:stä pitää opiskelijoillemme suunnatun asiantuntijaluennon torstaina 18.10.2012 klo 10.30 – 11.30 Taito1:n auditoriossa. Luennon aihe on ”Polku Datacenter -linjalta työelämään sekä katsaus uusiin IT-teknologioihin”. Asiantuntijaluennon mahdollistaa Kajaanin amk:n yhteistyö Tradec Networks Oy:n kanssa, lisätietoja: http://www.kajakdc.fi/kumppanit/.

Tervetuloa!

IBM Spektri Akatemia käynnistyy Kajaanissa 9.10.2012IBM Spektri Academy starting in Kajaani 9.10.2012

IBM:n, Ebsolut Oy:n, Javerdelin sekä Herman IT:n muodostama yritysverkosto aloittaa yhteistyön Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. Tarkoituksena on tarjota Kajaanin ammattikorkeakoulun loppuvaiheen opiskelijoille mahdollisuus kehittää käytännön taitoja aidossa, modernissa IT-tuotantoympäristössä. IBM:n alansa huippuasiantuntijat pitävät opiskelijoille käytännönläheisiä luentoja, joissa jaetaan yrityselämän kokemuksia sekä tarjotaan viitekehykset käytännön harjoittelulle.

Yhteistyön myötä opiskelijat saavat harvinaislaatuisen tilaisuuden oppia kokeneilta IT-ammattilaisilta kokonaisvaltaista ymmärrystä IT-infrastruktuurin rakentamisesta sekä IT-palvelujen tuotannosta. Kurssin tavoitteena on kouluttaa Kajaanin seudulle modernin teknologian osaajia, joilla on hallussa myös käytännön opit.