KajakDC itsenäistyy

Perjantaina 27.1.2017, kello 8:43 tehtiin KajakDC:n opiskelijoiden ja opettajien kannalta historiaa.

Datacenter-laboratorion konesali on ollut Kajaanin ammattikorkeakoulun palomuurin ja sen mukana tulevien sääntöjen orja. Olemme osa isompaa organisaatiota ja sen internet-käytänteitä, joten tälle ei ole voinut mitään. Käytännössä tämä tarkoitti, että erilaiset palvelut toimivat DC-laboratorion sisällä, mutta muutamia harvinaisia poikkeuksia lukuunottamatta mikään ei ollut näkyvissä internetiin.

Nyt tähän on tullut muutos ja meillä on nyt suora kuituyhteys koko Euroopan kattavaan Funet-verkoon! Käytännössä siis ohitamme KAMK:in palomuurit ja säännöt.

”Buujaa!” – Asiaa kommentoi eräs DC-opettaja

Aikaisemmin KajakDC on ollut tunnettu siitä, kuinka sen ainutlaatuinen konesali on täysin opiskelijoiden ylläpitämä. Tästä eteenpäin tunnettakoon se myös siitä, kuinka myös meidän yhteys internetiin on täysin opiskelijoiden ylläpitämä! Vastuu sekä vapaus internetiin liikennöinnistä on siirretty opiskelijoille.

Opiskelijat vastaavat siitä, mikä on näkyvillä julkisesti internetiin ja mikä ei, mahdollistaen entistä paremman käytännön oppimisympäristön. Esimerkiksi opiskelijoiden erilaiset projektit kuten web- ja rajapintapalvelut voidaan viedä loppuun asti internetiin näkyviin, niin kuin se on sitten oikeassa maailmassakin.

Olemme itsenäistyneet ja merkkitapahtuma onkin julistettu viralliseksi DC-itsenäisyyspäiväksi opiskelijoiden toimesta. Opettajien suostumuksesta tammikuun 27. on DC-opiskelijoille vapaapäivä. DC-laboratoriossa valmistaudutaan uuden ja jännittävän aikakauden mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

Inter spem et metum